Svenska kvinnor sliter mest på söndagar

NYHETER

Ny undersökning från EU

Kvinnor jobbar oftare på helgerna än män. Och i EU är det den svenska kvinnan som sliter allra mest på veckans vilodag - söndagen.

När resten av EU vilar upp sig arbetar de svenska kvinnorna. En undersökning gjord av EU:s statistikmyndighet, Eurostat, visar att 10 procent av EU:s män och kvinnor ofta arbetar på söndagar.

Men svenska kvinnor är flitigare än så, mer än var femte yrkeskvinna jobbar på regelbunden basis på söndagar.

Och i Sverige är vi inte särskilt jämlika vad gäller helgarbete. Det största gapet mellan hur ofta män och kvinnor arbetar på söndagar återfinns i just Sverige.

Riktigt lugnt på söndagar har de belgiska männen, följda av de belgiska kvinnorna. Där jobbar bara knappa två procent.

Men det är inte bara i Sverige som kvinnorna jobbar mer på helgerna än männen, i varje fall inte om man frågar vilka som jobbar helg regelbundet.

Gäller det däremot att ta på sig helgarbete då och då, så är det männen som toppar listorna.

Den största andelen anställda som arbetar på helgerna återfinns i hotell- och restaurangbranschen. Över hälften av kvinnorna och två tredjedelar av männen arbetade regelbundet på helgerna år 2000.

Även i hälsovårds- och transportsektorn är det vanligt att jobba på helgerna.

Alla siffror i undersökningen gäller år 2000.

Procent av yrkesarbetande som jobbade på helgerna år 2000

Frida Johansson