Världens dilemma: Kärnkraften för farlig - oljan tar slut

Krisen i Japan dödskyss för den "rena" kärnkraften

Om nu kärnkraften är för farlig och oljan är på väg att ta slut, varifrån ska vi få den livsnödvändiga energin?

Utan en lösning på det dilemmat går världen bokstavligen mot en mörk framtid.

Fram till haveriet i Fukushima stod världen inför en kraftig utbyggnad av kärnkraften. Många betraktade kärnkraften som det enda realistiska sättet att minska utsläppen av fossila bränslen och rädda världen undan klimathotet.

Japan planerade för 15 nya kärnkraftverk. Kinas för mellan 50 och 200. Totalt finns planer i pipeline på 400 kärnkraftverk runtom i världen för att möta världens stadigt ökande behov av energi. Framförallt i länder som Kina och Indien vars energitörst exploderar.

Förutom att minska koldioxidutsläppen finns det ytterligare ett skäl till satsningen på kärnkraft. Oljan och naturgas som i dag står för 80 procent av världens energiförbrukning tar slut på sikt.

Råoljeproduktionen minskar

En grupp experter menar att vi redan är på toppen av oljekurvan, det som kallas Peak Oil. Från och med nu kommer den totala råoljeproduktionen att minska och priset stadigt öka.

– Produktionen minskar med fyra miljoner fat varje år, säger Kjell Aleklett, professor vid Uppsala universitet och en av världens ledande oljeexperter. Att ersätta bortfall av kärnkraft med ökad oljeproduktion går inte.

Inbördeskriget i oljerika Libyen och folkupproren i Mellanöstern gör situationen ännu mer prekär.

Av omvärldens reaktioner på de hotande härdsmältorna i Japan går det inte att dra någon annan slutsats än att massutbyggnaden av kärnkraft kan komma att stoppas eller åtminstone skjutas på framtiden. Allt beroende på hur stor den slutgiltiga katastrofen blir.

Kina stoppar tillstånd

Tyskland har redan stoppat sju äldre reaktorer med omedelbar verkan efter att tidigare ha beslutat att förlänga driftstiden med tolv år. Kina ger inga nya tillstånd för kärnkraftverk innan läget klarnat. Ett antal länder har sagt att de ska göra ska se över säkerheten i sina reaktorer, särskilt när det gäller kylningen av bränslestavarna.

Riskerna med kärnkraften handlar inte bara om strålningen vid en olycka. Lika problematisk är risken för att radioaktivt nedfall gör stora arealer jordbruksmark omöjliga att odla under mycket lång tid.

Vad finns det för alternativ om kärnkraften betraktas som för farlig och olja tar slut, alternativt blir väldigt dyr?

Värre för miljön

– Det största alternativa bränslet är kol, säger Paul Westin, enhetschef på Energimyndigheten. Det finns gott om kol men det blir värre för klimatet.

Försök pågår med att skilja bort koldioxiden när kolet förbränns för att ta bort den skadliga miljöeffekten. Det tar förmodligen minst tio år till innan man vet om det funkar.

– Ingen vet hur lång tid det kan ta innan det finns en kommersiellt gångbar metod, säger Paul Westin.

Biobränsle, vindkraft och solenergi är andra möjligheter.

– Men det är först på riktigt lång sikt, 2050 eller 2100.

Världen i känsligt läge

Just nu investeras mer i vindkraft än i kärnkraft. Samtidigt börjar många känna tvekan till vindkraftverken för att den förfular miljön och "bullrar". Solenergin är trots många år av utveckling fortfarande för dyr. Biobränsle konkurrerar med matproduktionen om åkerarealen.

Kan världen hamna i en svår energikris om kärnkraft inte byggs ut, oljan tar slut/blir dyrare och andra alternativ ännu inte finns framme?

Paul Westin tror inte det.

– På en bra fungerade marknad blir energin väldigt dyr i ett sånt läge vilket i bästa fall balanserar efterfrågan. A och O är att vi använder den energi vi har på ett effektivare sätt.

Kjell Aleklett är mer pessimistisk.

– Vi är i ett känsligt läge, säger han. Risk finns för ett nytt haveri i världsekonomin.

Historien lär oss att tillgång på energi är så viktig att många krig startats av just den anledningen.