Vad handlar Saab-soppan om?

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Aftonbladets snabbguide till turerna kring biltillverkaren

I dag kommer Vladimir Antonov till Stockholm för att träffa Riksgälden.

Samtidigt sker förhandlingar mellan Saab och Europeiska investeringsbanken, EIB.

Turerna i affären är många - här reder Aftonbladet ur begreppen.

Varför är Saab i den här situationen?

– Bakgrunden är komplex om man ska analysera den från grunden. Men om man inte ska titta allt för långt tillbaka i tiden så beror Saabs problem kort och gott på att företaget inte sålt tillräckligt många bilar efter att Spyker tog över. Säljmålen har hela tiden fått korrigeras nedåt och tillslut har Saab hamnat i ett så pass dåligt ekonomiskt läge att man inte kunde betala sina underleverantörer. Saab har nu stora skulder till ett flertal producenter av viktiga komponenter.

Vad är EIB och vad har de med Saabs affärer att göra?

– Europeiska investeringsbanken med säte i Luxemburg är EU:s finansieringsinstitut. Banken lånar ut kapital till förmånliga villkor för att finansiera utvecklingsprojekt som är betydelsefulla för unionen. Saab har lånat 400 miljoner euro (cirka 3,6 miljarder kronor) av EIB.

Varför vill Saab lämna tillbaka pengar till EIB i det här läget?

– De 400 miljoner euro som Saab lånat av EIB har ett villkor – de får enbart användas till investeringar i nya projekt och kan inte användas för att betala löpande utgifter till de underleverantörer som Saab nu är skyldig pengar.

Med andra ord: Pengarna som Saab har lånat av EIB kan inte lösa den akuta kris som Saab nu befinner sig i. Därför vill Saab nu sänka nivån på lånet från 400 till 280 miljoner euro. Svenska staten har gått i god för dessa lån och om man kan sänka nivån på dem så kan staten i sin tur sänka nivån på sina säkerheter.

I säkerheterna som staten låst upp i Saab ingår bland annat företagets lokaler. Om planen går igenom och staten tar sin hand från lokalerna kommer Saab sälja lokalerna till Antonov och på så sätt få in pengar att betala sina skulder med.

Vad händer med verksamheten om Saab säljer sina lokaler?

– Antonov kommer vid ett köp att omedelbart hyra ut lokalerna igen till Saab så att verksamheten kan fortsätta på samma plats.

Vad krävs för att Saab ska få sälja lokalerna?

– Det är ett beslut som fyra parter måste enas om, Riksgälden, regeringen, GM och EIB. De två första har sagt ja. När det gäller GM ska de i ett mejl ha meddelat EIB att man inte har några invändningar. Men EIB uppges kräva ett mer formellt klartecken från GM.

Banken har inte officiellt gått ut med vilka krav man ställer men en del har ändå läckt ut. Enligt uppgifter i flera medier ska de ha krävt att om låneavtalet helt ska sägas upp måste Saab återlämna den del av lånet som man hittills tagit ut (omkring 217 miljoner euro eller cirka 1,9 miljarder kronor) inom 90 dagar.

Generellt uppges EIB i nuläget ställa krav på Saab som företaget inte kan uppfylla. Det är dessa krav som förhandlingarna som just nu pågår mellan EIB och Victor Muller i Saab handlar om.

Vad innebär det för skattebetalarna om affären går igenom?

– Skattebetalarnas risk minskar. Den lånesumma från EIB som svenska staten gått i god för blir mindre och staten har även fått igenom krav på ännu högre marginal på säkerheten på den summa som återstår.

Vad handlar mötet mellan Antonov och Riksgälden om?

– Det handlar om ägarfrågan - alltså en helt annan fråga än den om försäljningen av lokalerna. Antonov vill gå in som ägare i Saab och måste då bland annat godkännas av Riksgälden. Men även regeringen samt EIB och GM måste i tur och ordning godkänna även ägarfrågan.

Publicerad: