Mobiltelefonen ska stoppa ny katastrof

NYHETER

Nytt system med SMS-larm om kommande tsunamis

Tiotusentals människor hade kunnat räddas om de varnats för jättevågorna.

Nu föreslås ett system som ska larma om framtida tsunamis.

Systemet ska skicka ut sms-meddelanden till alla mobiltelefoner i det hotade området.

På katastrofmötet i Indonesiens huvudstad Jakarta har bland annat ett centralt larmsystem för flodvågor i Sydasien diskuterats.

Det ska kunna känna av jordskalv kraftiga nog att ge upphov till svallvågor, och automatiskt larma länderna i farozonen.

Ett liknande finns redan för Stilla havet.

Kostnaden för larmsystemet i Sydasien beräknas till cirka 20 miljoner dollar, motsvarande drygt 140 miljoner kronor.

Ett lågt pris i förhållande till hur många liv som skulle kunna sparas.

Och genom att skicka varnings-sms till alla mobiltelefoner i farozonen skulle information om annalkande vågor kunna nå ut till miljontals människor utmed de hotade kusterna på några minuter.

Tekniken kallas cell broadcasting, CB. Den gör det möjligt att skicka meddelanden till ett stort antal mottagare samtidigt - som ett sorts grupp-sms - inom ett visst i förväg angivet område.

Meddelande till byar

Cellular Emergency Alerts System Association, CEASA, är en internationell organisation med säte i London som enbart sysslar med den här typen av larmsystem.

– Vi kan definiera ett område mycket exakt, hur stor eller litet som helst, säger Mark Wood, generalsekreterare för CEASA, till den populärvetenskapliga tidskriften New Scientist.

Med hjälp av de exakta positionerna för varje GSM-mast kan varningsmeddelanden skickas till exakt det område som hotas.

Systemet, som kallas [email protected] uppges även kunna skicka riktade varningar till folk som befinner sig i särskilt hotade områden.

– Man kan skicka varningar till en liten by som är på väg att spolas bort, eller varna en hel region om att en tsunami är på väg, säger Mark Wood.

Införs i Holland

Varnings-sms behandlas separat från övriga meddelanden och kan därför nå mottagare även när telenätet är mycket hårt belastat.

Ett sådant sms-baserat varningssystem kommer att tas i bruk i Holland i sommar, skriver New Scientist.

Fredrik Rundkvist