Observer: Brittisk flykting- mottagning i Kroatien

Publicerad:
Uppdaterad:

Svensk asylexpert tillbakavisar uppgifterna

Den brittiska tidningen The Observer skriver på söndagen att Storbritannien byggt ett flyktingläger i Kroatien.

Lägret, som finansierats med EU-pengar, är enligt tidningen ett led i Storbritanniens omdiskuterade strävan att behandla asylansökningar utanför EU:s gränser.

Men uppgifterna tillbakavisas av Rickard Olseke, sakkunnig inom asylfrågor i Svenska Röda Korset.

Det kroatiska lägret kommer enligt The Observer att ha plats för 800 personer när det är i drift och ska användas för asylsökande och flyktingar från Balkan och östeuropa.

Lägret har kostat en miljon pund (cirka 13 miljoner kronor) att bygga och har bekostats med EU-pengar.

”Observers uppgifter stämmer inte”

Enligt The Observer är tanken att flyktingar från de berörda länderna som anländer till brittiska hamnar eller flygplatser direkt ska föras till lägret, där deras ansökningar sedan ska behandlas.

– The Observers uppgifter stämmer inte. Centrumet byggs av den kroatiska regeringen för att uppfylla kraven vid ett eventuellt framtida medlemskap i EU och för att leva upp till skyldigheterna i flyktingkonventionen, säger Rickard Olseke vid svenska Röda korset.

Rickard Olseke känner väl till planerna för en flyktingmottagning i Trstenik. I tio månader jobbade han som rådgivare i asylfrågor åt det kroatiska Röda korset.

Avsett för de som söker asyl i Kroatien

– Centrumet för flyktingmottagning finansieras genom EU:s program för stöd till västra Balkan (CARDS) och är avsett för att ta emot personer som söker asyl i Kroatien, säger Olseke.

För närvarande ansvarar det kroatiska Röda korset för mottagandet av asylsökande i Kroatien. Ett mindre asylcenter finns redan i Sasna Greda utanför Zagreb.

Aftonbladet.se har försökt att nå såväl UNHCR – FN:s organ i flyktingfrågor – som kroatiska myndigheter utan framgång.

Rickard Westman

Publicerad: