Ljungby skyller på Värnamo

NYHETER

Tycker grannkommunen bara tänkte på att rädda sig själv

Foto: Floden Lagan har tagit över det småländska landskapet.

LJUNGBY

Medan vattenmassorna i det översvämmade Småland drar söderut beskyller kommunerna varandra för att bara tänka på det egna området.

- Det har inte sköts på ett bra sätt från Värnamo, säger Ljungbys tillförordnade kommunchef Göran Lundberg.

Värnamo, som först drabbades av översvämningarna, stirrade sig blinda på att rädda husen där utan att tänka på kommunerna längre söderut, anser Göran Lundberg.

"Allt krut på stan"

- De la all krut på stan, sedan fick vi ta hand om allt vatten. De kunde ha bett om hjälp, säger han.

Ulf Ström, kommundirektör i Värnamo, ställer sig helt frågande till kritiken från grannkommunen.

- Vi har skött det här på ett jättebra sätt, det tycker alla, säger han.

Tobias Brandel