Fyra av tio saknade från Stockholm

NYHETER

Listorna över saknade överlämnade

Hela 637 svenskar har bekräftats saknade efter katastrofen.

Här är de försvunna svenskarna – kommun för kommun.

Rikspolisstyrelsen överlämnade på fredagen sina listor över saknade personer till landets 21 polismyndigheter. Dessa har sedan förts vidare till kommunernas socialtjänster och hålls därmed hemliga även i fortsättningen. Tanken är att kommunernas socialtjänster sedan ska informera sina skolor och förskolor så att det elevvårdande arbetet kan inledas.

Polisen går dock ut med antalet saknade kommun för kommun och du hittar listan här intill. Sammanlagt finns där 637 personer som bekräftats saknade, till dessa kommer ett drygt tusental personer som är obekräftat saknade och totalsiffran låg i går på 1903 personer.

Av listan framgår att Stockholm drabbats hårt. Hela 268 personer – omkring fyra av tio – på listan kommer från Stockholms län.

Kommun för kommun

Leta på din kommun under rätt län:

Mattias Lundell