Friande dom i skolbombmål överklagas ej

NYHETER

Den friande domen mot en 17-årig pojke som åtalats för bombplaner på en skola i Malmö kommer inte att överklagas.

Pojken var åtalad för stämpling till mord, sedan en polisutredning visat att han tillsammans med kamrater hade planer på att slå till mot sin gamla skola, Slottsstadens skola i Malmö, efter mönster från en amerikansk skolmassaker.

Men under tingsrättens förhandling tog några uppgiftslämnare avstånd från den information de tidigare lämnat.

- Jag har inte tillräckligt på fötterna för att överklaga. Bevisningen visade sig vara svagare än jag hoppades vid förundersökningarna. Tingsrätten gav mig rätt så långt att det var planerat men man var enig om att det inte var mer än ringa fara för fullbordan, säger åklagare Anders Petersson till Metro.

TT