Chef vid Svenska kraftnät larmade Säpo

avTT

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Svenska kraftnäts tidigare säkerhetsskyddschef larmade Säkerhetspolisen om brister i säkerhetsarbetet. Arkivbild.

I maj förra året varnade Svenska kraftnäts dåvarande säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi för att det fanns brister i myndighetens säkerhetsarbete. När han inte fick gehör av ledningen vände han sig till Säkerhetspolisen.

– Jag upplevde att det var svårt att få gehör internt så jag ville att vår tillsynsmyndighet fick kännedom om vad som var på gång, säger Alireza Hafezi till Dagens Nyheter.

Orsaken till att Alireza Hafezi, som sade upp sig under senhösten i fjol, slog larm var att han skulle få mindre inflytande och insyn i säkerhetsskyddsfrågor vid en omorganisation som var på gång. Enligt honom strider det beslutet mot säkerhetsskyddslagen.

En tid efter att Hafezi slagit larm skickade Säpo en skrivelse där Svenska kraftnät skulle svara på ett antal frågor om omorganisationen och säkerhetsskyddsarbetet. Skrivelsen var ställd till Alireza Hafezi, men enligt honom tillät inte ledningen att han svarade på den.

Svenska kraftnät svarade aldrig skriftligt på Säpos skrivelse utan gav i stället en muntlig redogörelse på Säpos huvudkotor.

DN har sökt Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh. Myndighetens presstjänst skriver i en kommentar till tidningen att Säpo inte uttryckte oro över säkerhetsskyddet. Presstjänsten skriver också om mötet med Säpo att de som deltog "var ansvariga chefer för omorganisationen och det var de som hade bäst insyn i omorganisationen och syftet med förändringen och därmed mest lämpade att svara på frågorna”.

Dagens Nyheter har rapporterat om flera brister i Svenska kraftnäts säkerhetsskyddsarbete. Bland annat har chefer och konsulter anställts eller anlitats utan en ordentlig säkerhetsprövning.