Arbetsmarknad

Här finns jobben 2024

avTT

Foto: Claudio Bresciani/TT
Inom vården kommer det finnas ett stort underskott av utbildad personal framöver, visar Arbetsförmedlingens rapport. Arkivbild.

Vill du ha goda möjligheter till jobb? Utbilda dig till barnmorska, spårvagnsförare eller lärare.

Om du vill undvika en tuff arbetsmarknad ska du passa dig för att bli banktjänsteman, butikssäljare eller mäklare.

Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport om var jobben finns framöver.

Befolkningsutveckling och nya möjligheter med digitaliseringen kommer vara drivande i hur efterfrågan på jobb utvecklas.

– Digitalisering tillåter rationaliseringar på många håll, vilket gör att efterfrågan på exempelvis kasspersonal kommer sjunka. Vården kommer ha fortsatt högt behov av utbildad personal. Det är en följd av att andelen äldre människor ökar, säger Annelie Almérus, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Brist på högutbildade

Prognosen, som sträcker sig till 2024 och innefattar närmare 200 yrken, visar att det främst kommer vara brist på utbildad personal. Bristen ökar allra mest hos yrken som kräver eftergymnasial yrkesexamen.

– I 12 av 15 yrkesområden kommer det finnas goda jobbmöjligheter. Det betyder också att tillgången på utbildad arbetskraft kommer vara mycket begränsad, vi står inför stora utmaningar för att klara kompetensbehovet, säger Annelie Almérus.

TT: Ska man som arbetstagare vara glad för att det finns jobb eller besvärad för att det kan bli en tuff arbetssituation?

– Man ska nog vara glad att det finns jobb. Men konsekvensen blir att befintlig personal får arbeta mer, så det kan bli en hårdare press på arbetsplatsen.

Förändringar krävs

Arbetsförmedlingens prognos redovisar i år för första gången hur underskottet kommer att se ut i reella tal. Om inget förändras från den nuvarande situationen väntas 100 000 personer med rätt kompetens saknas på arbetsmarknaden 2024. Allra mest kommer det saknas kompetent personal inom hälso- och sjukvården.

TT: Behovet av mer vårdpersonal har varit känt sedan länge, varför förändras inget?

– Det görs för lite. Befolkningsutvecklingen är ingen hemlighet, i väldigt många år har man vetat att vi kommer bli fler över 80 år. Jag kan tycka att arbetsgivare har gjort för lite för att anpassa sina krav och för att göra yrkena mer attraktiva. Utbildningsväsendet har inte heller dimensionerat efter arbetsmarknadens behov, säger Annelie Almérus.


Fakta: Yrken med mest och minst konkurrens 2024

Jobben med minst konkurrens som kräver högskoleutbildning:

 • Barnmorskor

 • Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker

 • Förskollärare

 • Läkare och tandläkare

 • Läraryrken

 • Mjukvaru- och systemutvecklare

 • Psykologer

 • Sjuksköterskor

 • Socialsekreterare

 • Systemutvecklare och it-arkitekter

Jobben med minst konkurrens inom övriga utbildningsnivåer:

 • Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare

 • Betongarbetare, murare och målare

 • Buss- spårvagns- och lastbilsförare

 • Elektrikeryrken

 • Kockar

 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

 • Slaktare och styckare

 • Träarbetare och snickare

 • Undersköterskor

 • VVS-montörer

Jobben med mest konkurrens som kräver högskoleutbildning:

 • Banktjänsteman

 • Chefssekreterare och VD-assistenter

 • Fastighetsmäklare

 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare

 • Fotografer

 • Grafisk formgivare

 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister

 • Journalister

 • Musiker, sångare och kompositörer

Jobben med mest konkurrens inom övriga utbildningsnivåer:

 • Bensinstationspersonal

 • Butikssäljare, dagligvaror och fackhandel

 • Ekonomiassistenter

 • Handpaketerare

 • Kafé- och konditorbiträden

 • Kassapersonal

 • Prepresstekniker, tryckare och bokbindare

 • Reklamutdelare och tidningsdistributörer

 • Resesäljare och trafikassistanter

 • Vaktmästare

Källa: Arbetsförmedlingen

ARTIKELN HANDLAR OM