Advokat: Epilepsi kan ha dödat Bobby

NYHETER

Ny teori lanseras under mordrättegången

De skador som Bobbys mamma och hennes sambo hävdade att pojken hade kunde rättsläkarna inte hitta. Inte heller några spår av yttre våld som skulle kunna förklara varför Bobby dog.

En helt ny teori kom i stället från sambons försvarsadvokat:

– Kunde Bobby ha drabbats av epilepsi?

Tisdagen var rättegångsdagen då experterna skulle klargöra varför tioårige Bobby dog som följd av ett brott.

Åklagaren hade kallat två vittnen, en av Sveriges få experter på hur människor påverkas av nedkylning, Ulf Danielsson, och så en av läkarna som gjort den rättsmedicinska undersökningen av Bobby, Fredrik Bäckström.

Ingen av dem sade något som klart och entydigt talade till åklagarens fördel.

Danielsson hade undersökt hur Bobbys medvetande kunde ha förändrats om han låg naken i snön utanför torpet en lång stund, dagen då han dog.

Danielsson hade räknat på två scenarion – ett där Bobby låg i snön 15 minuter och ett där han låg 90 minuter, vilket ingen så här långt under rättegången har hävdat att han låg ute i kylan.

När det gällde 15 minuter i snön trodde Danielsson att det blev mycket liten påverkan på Bobbys kärntemperatur, den centrala, viktiga temperaturen i kroppen. Först efter 30 minuter börjar kärntemperaturen sjunka.

Främmande föremål

Händer och fötter däremot blir snabbt kalla, men det är inte livshotande och påverkar i sig inte pojkens medvetande.

Att allmäntillståndet var så viktigt hänger samman med att rättsläkarna tror Bobby dog av aspiration. Det innebär att främmande föremål hamnat i hans luftvägar. Man kan till exempel kvävas av sina egna spyor, men det förutsätter oftast någon form av medvetandesäkning, annars gör man sig kvitt hindret i halsen.

– Att ett friskt barn aspirerar är ovanligt, konstaterade Fredrik Bäckström.

Hos Bobby har man inte hittat någon förklaring till att han hamnade i den här situationen.

Bobbys yttre skador hade i många fall uppstått efter döden. Skadorna han fått medan levde kunde inte orsaka en medvetandesänkning.

Mamman och hennes sambo hävdade tidigare under sina förhör att Bobby hade så svåra yttre skador när han dog att man inte vågade ringa efter polis eller ambulans.

Bobby hade brännskador, oläkta infekterade sår på knäna och blåmärken runt ögonen, sade de.

Inga sådana skador hittades helt säkert.

”Hade anlag”

En förklaring till medvetandesäkningen som fick Bobby att aspirera kunde vara att han plötsligt drabbats av epilepsi, menade mannens försvarare Per Oehme.

Bobby hade aldrig tidigare fått något anfall, men han hade anlag, ansåg Oehme.

– Epilepsi är vanligt bland pojkar som likt Bobby har FragilX, sade Oehme.

Möjligheten har inte diskuterats tidigare under rättegången.

Ett epileptiskt anfall ger efteråt inga synliga fysiska spår och kan inte upptäckas vid en obduktion.

Kvinnans försvarare ville veta om man kunde få Bobby att aspirera genom att hålla händerna över hans mun och näsa och stoppa lufttillförseln. Den möjligheten hade kvinnans sambo haft, ansåg advokaten Anders Berggren.

Tidigare:

Christer Jönsson/TT