Straffet kan bli fängelse

NYHETER

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille alkoholhalt i blodet. Straff: fängelse upp till två år.

Redan vid 0,2 promille anses man köra rattfull. Straff: böter eller fängelse i högst sex månader.

Bland de förare som tas i rutinkontroller ligger den genomsnittliga alkoholhalten kring 1 promille. I dödsolyckor där rattfyllerister är inblandade ligger den kring 1,8 promille.

Den genomsnittlige rattfylleristen är en yngre eller medelålders man med alkoholproblem. Den största gruppen är mer eller mindre är beroende av alkohol och en mindre grupp tillfällighetsrattfyllerister.

Källa: Vägverket

Läs också: