Nio sexövergrepp anmäls varje dag

NYHETER

Varje dag polisanmäls nio fall av sexuella övergrepp mot barn.

Bara en av fem anmälningar leder till åtal, ännu färre till fällande domar.

Många utsatta barn orkar aldrig berätta.

De senaste åren har antalet anmälningar om sex-övergrepp mot barn ökat. Förra året anmäldes drygt 3400 fall och mörkertalet anses vara stort. Svenska forskare räknar med att tre procent av männen och sju procent av kvinnorna utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Brottsofferundersökningar visar att endast ett av tio övergrepp upptäcks och polisanmäls. Av dessa går ett av fem till åtal - resten läggs ner i brist på bevis.

Barnets ord mot den vuxnes

-Det är svårt att bevisa sexuella övergrepp. Barn berättar ofta inte av sig själva, det finns inga vittnen och sällan skador. I slutändan blir det barnets ord mot den misstänkte vuxne förövarens, säger Lotta Nilsson, forskare på Brå.

De senaste åren har flera fall där oskyldiga dömts för sexövergrepp väckt uppmärksamhet. Men det saknas studier på hur många anmälningar som är ogrundade och där anklagelserna till exempel används som ett slagträ i en vårdnadstvist.

Sexuella övergrepp mot små barn begås i 90 procent av fallen av någon vuxen i barnets närhet. Ju äldre barnet är desto vanligare är det att förövaren är under 18 år.

Debatt

Läs mer: