”Alkohol är en del av våra traditioner”

NYHETER

Folkhälsominister Morgan Johansson chattade om svensk alkohol- och narkotikapolitik

   Morgan Johansson säger: Hej! Nu är jag på plats!

siri säger: hej morgan! alkohol dödar, förstör och kostar ofattbara summor ekonomiskt. jag vill veta vad du anser om att klassa alkohol som den destruktiva drog den är?

   Morgan Johansson säger: Jag vill inte förbjuda alkohol. Det är trots allt en socialt accepterad företeelse i vårt samhälle. Men det kräver också att vi har en ansvarstagande politik och regler som kring alkoholen.

Andreas säger: Handlarna klarar inte av att hålla åldersgränserna på folköl. Är det inte dags att låta systembolaget att ta över försäljningen av den. De är ju de enda som bryr sig om att hålla åldersgränserna

   Morgan Johansson säger: Nä, jag tror att det bara skulle innebära att fler skulle köpa starköl istället. Men tillsynen av handeln måste bli bättre, och det faktum att det är så lätt att komma över folköl för underåriga säger mig också att vi aldrig ska släppa ut starköl, vin och sprit i vanliga affärer, på det sätt som moderaterna vill.

lena säger: Hej, när skippar vi den höga skatten på alkoholen??

   Morgan Johansson säger: Jag vill ha höga skatter på alkohol. Det håller tillbaka konsumtionen och minskar skadeverkningarna.

Anonym säger: Hej! Jag undrar hur socialdemokraterna ställer sig vad gäller privat införsel av sprit via internet.

   Morgan Johansson säger: Vi är emot att man ska kunna köpa alkohol över nätet, och sedan få det hemkört till dörren. Det skulle innebära att langningen ökar. Men för detta har Sverige blivit stämt i EG-domstolen, men vi driver vår linje hårt där.

martin säger: Vad ser du för fördelar med någon form av legalisering av cannabis?

   Morgan Johansson säger: Inga. Alla internationella utvärderingar visar att vi har jämförelsevis mindre problem med narkotika i vårt land än på de flesta andra håll. Vår lagstiftning fungerar.

Lund säger: Hej Morgan - kul att du är här och chattar. Hur anser du att vi skall angripa den allt mer utbredda drogliberala kultur som verkar finnas?

   Morgan Johansson säger: Med förebyggande insatser, så att alla får veta mer om riskerna med narkotika. Jag är inte säker på att det är så utbrett med en drogliberal attityd bland ungdomar som många tycks tro. Det finns ett mycket starkt motstånd mot narkotika också i ungdomsgruppen, och våra enkätundersökningar visar rent av att droganvändningen bland ungdomar snarare minskar än ökar.

Charle säger: Va? Sveriges lagstiftning funkar? Vi har högst dödlighet bland missbrukare i hela Europa om inte världen. Vad säger du om det?

   Morgan Johansson säger: Nä, det är fel. Vi räknar däremot alla som dör av narkotikarelaterade orsaker, d v s också de som dör till följd av olyckor. Många länder räknar bara överdoser.

Anonym säger: Tycker inte du att det inte är mer än rätt att sänka åldersgränsen på systembolaget när man ändå kommer in på puben och köper sprit!? Sen är det ju mycket lätt att få någon annan att köpa ut till en.:!! Är det då inte bara lättare att sänka gränserna?

   Morgan Johansson säger: Nä, det finns en risk att det i så fall skulle bli ännu lättare för 15-16-åringar att få tillgång till alkohol, genom sina 18-åriga kompisar.

Nyfiken säger: Hej Mogge! Viken enskild fråga tycker du är viktigast när det gäller alkohol- och narkotikapolitiken?

   Morgan Johansson säger: Just nu missbrukarvården. Fler som blivit alkoholister eller narkomaner måste få hjälp att komma ur sitt missbruk. På det sättet minskar vi också kriminaliteten, prostitutionen och hemlösheten. Därför går vi från statens sida in med 820 miljoner kronor i öronmärkta satsningar på missbrukarvården under 2005-07.

AnnaS säger: Varför är det så milda straff i sverige när det gäller (alla brott) alkohol och drog brott i sverige?

   Morgan Johansson säger: Det är inte milda straff - tvärtom ligger Sverige ganska högt när det t ex gäller narkotikabrott, som kan ge upp till 10 års fängelse. När det gäller illegal vidareförsäljning av alkohol, så höjde riksdagen på mitt förslag nyligen straffen, så att man nu kan få upp till sex års fängelse om man systematiskt säljer alkohol till barn och unga.

Daniel säger: Hej. Styrs svensk narkotikapolitik på svensk och internationell forskning eller på svensk tradition och moral?

   Morgan Johansson säger: Båda delar. Sverige hade en ganska liberal syn på narkotika under 1960-talet, vilket fick förödande konsekvenser. Under 1970-talet utformades den restriktiva narkotikapolitiken, som inneburit att vi i internationella utvärderingar nu ligger bland de bästa när det t ex gäller den låga andelen ungdomar som provar narkotika.

Nyfiken säger: Hej,studier visar att många personer som gör brott är alkoholpåverkade, hur kommer det sig att alkoholpolitiken inte alls är lika "sträng" som narkotikapolitiken?

   Morgan Johansson säger: Alkohol är en del av våra traditioner, och har alltid varit det. För de flesta av oss är alkoholen heller inte ett personligt problem - man kan använda alkohol på ett måttligt sätt, som inte skadar någon.

Anonym säger: Den svarta marknaden för alkohol och cigaretter är sedan mitten av 90-talet väl etablerad i Sverige. Hur ska ni bryta den trenden utan att sänka priserna rejält? Antalet poliser har ständigt minskat och dessa brott har inte prioriterats.

   Morgan Johansson säger: Antalet poliser ökar, och har gjort det under flera år, bl a efter att vi öppnade två nya polishögskolor, i Växjö och Umeå. Det innebär bl a att polisen nu kan bekämpa illegal alkohol- och tobaksförsäljning mer effektivt än tidigare. Men det är förstås ett problem att skatteskillnaderna mellan Sverige och våra grannländer är så stora när det gäller sprit.

Andreas säger: Men HUR ska du göra för att handlarna ska hålla åldersgränsen. Alla försök, politiska som handlarnas egna har ju varit helt misslyckade.

   Morgan Johansson säger: Kommunerna måste skärpa sin tillsyn över handeln.

André säger: Är det realistiskt med statlig monopolförsäljning av hamburgare, med tanke på folkhälsoproblemen med ökad fettma?

   Morgan Johansson säger: Nä, det blir nog inga goda hamburgare.

   Morgan Johansson säger: Tack för en rolig chatt!

Vad tycker du?