Så säger andra chef- redaktörer om bilderna

NYHETER

Lena K Samuelsson, chefredaktör, Svenska Dagbladet:

– För det första är det viktigt att slå fast att Jyllands-Posten har rätt att publicera bilderna i enlighet med yttrandefriheten. Sedan kan man diskutera om publiceringen var bra eller inte. Man måste väga vad själva bilderna kan tillföra till bevakningen mot den provokation som de utgör mot muslimer. Vi har valt att inte publicera bilderna.

Per Yng, redaktionschef och ansvarig utgivare på Rapport, SVT:

– Jag vill inte värdera Jyllands-Postens publicering, de är i sin fulla rätt att publicera vad de vill. På Rapport har vi visat vissa delar av bilderna för att göra historien begriplig för våra tittare.

Peter Melin, chefredaktör, Sydsvenska Dagbladet:

– Jag tog beslutet redan i september att inte publicera bilderna eftersom jag såg dem som en provokation från Jyllands-Postens sida. Jag tycker inte att det är en fråga om yttrandefrihet. Jag anser att bilderna är en hädelse och en provokation och har inte sett någon anledning att följa efter.

Jan Wifstrand, chefredaktör, Dagens Nyheter:

– Man kan ha många åsikter om huruvida Jyllands-Postens publicering var bra eller inte, men rent principiellt är den värd att publicera tycker jag. Det är viktigt att markera att yttrandefriheten och tryckfriheten är vid. Vi har gjort en indirekt publicering där man på en bild ser teckningarna, för att våra läsare ska förstå vad det handlar om. Men jag ser inget värde i att göra samma publicering som Jyllands-Posten gjorde.

Jonathan Falck, chefredaktör, Göteborgs-Posten:

– Jag är kritisk till själva teckningarna, jag tycker de är fördomsfulla, generaliserande och demoniserande. Men det är samtidigt mycket viktigt att visa ett oreserverat stöd för Jyllands-Postens rätt att publicera de här teckningarna för yttrandefrihetens skull, och det gör vi bland annat på ledarplats.

– Vi kan beskriva bilderna i ord så att det framgår vad de här bilderna och konflikten handlar om, utan att publicera bilder som jag i grunden är kritisk emot.

Lars Herneklint, chef för TV?4 Nyheterna:

– Å ena sidan tycker jag att man inte ska kränka religioner. Å andra sedan är det viktigt att värna om yttrandefriheten. Vi har valt att visa vissa av bilderna för att våra tittare ska kunna bilda sig en egen uppfattning om vad konflikterna egentligen handlar om.

Kajsa Sigvardsson