Så vänder du triangeln med minst antal förflyttningar

Lösning: Det räcker att flytta tre mynt! Här är algoritmen: Tag de tre hörnmynten och flytta enligt följande:

1.

ÄMNEN I ARTIKELN