Sjuttonåringar kan få rösträtt

NYHETER

Ungdomsministern öppnar för grundlagsändring

Sjuttonåringar kan få rösträtt enligt ett förslag från ungdomsminister Lena Hallengren. Men bara de som är födda sent på året, skriver Svenska Dagbladet.

Hallengren vill att alla som blir myndiga under valåret ska få rätt att rösta.

Foto: Lena Hallengren.

Lena Hallengren säger till SvD att hon själv upplevde det som mycket orättvist att inte få rösta första gången när de andra i gymnasieklassen fick det – hon är född på juldagen.

– Man tycker att man är lika gammal, man har kommit lika långt i sin utveckling och mognad och går i samma klass, säger Lena Hallengren.

Eftersom det går fyra år mellan valen hinner den som inte fyller 18 förrän efter valdagen bli nästan 22 innan han eller hon får rösta första gången.

Grundlagsändring krävs

För att kunna genomföra reformen måste grundlagen ändras. Redan 1997 föreslog en ungdomspolitisk kommitté samma sak som ungdomsministern tar upp nu, men den gången lade regeringen frågan på is.

Bred majoritet för förslaget

Av riksdagspartierna anser de flesta att alla som fyller 18 under valåret ska få rösta.

Vänsterns ordförande Lars Ohly välkomnar en "smygsänkning" av rösträttsåldern, och miljöpartiet har länge velat ha en rösträttsålder på 16 år. Även de borgerliga partierna fp, c och kd stöder reformen.

Moderaterna däremot är kritiska. Henrik von Sydow, ledamot i grundlagsutredningen som gör en total översyn av den gällande regeringsformen, anser att man ska vara myndig för att få rösta i allmänna val.

Daniel Wiklander