Biskop Walter Obare viger Arne Olsson. – Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien, påpekade Obare sedan i sitt högtidstal.
Foto: ANDERS WEJROT/ SCANPIX
Biskop Walter Obare viger Arne Olsson. – Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien, påpekade Obare sedan i sitt högtidstal.

Missionsprovinsen vigde egen biskop

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Kenyanske biskopen Walter Obare: Vi som är fria måste hjälpa de förtryckta

Biskop Walter Obare viger Arne Olsson. – Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien, påpekade Obare sedan i sitt högtidstal.
Foto: ANDERS WEJROT/ SCANPIX
Biskop Walter Obare viger Arne Olsson. – Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien, påpekade Obare sedan i sitt högtidstal.

Göteborg

Den pensionerade prästen Arne Olsson vigdes på lördagen till biskop inom Missionsprovinsen.

Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar anser att provinsen därigenom bildat en egen, självständig kyrka.

Omkring 400 personer hade samlats till ceremonin i Schillerska gymnasiets vackra aula i Göteborg. Arne Olsson, pensionerad kyrkoherde från Mellerud i Karlstads stift, vigdes till Missionsprovinsens första biskop. Vigningen utfördes av biskop Walter Obare från Kenya.

”Jubla i Herren, ni rättfärdiga, jubla”, sjöng kören från läktaren när prästerna tågade in i den nästan fullsatta aulan.

I sitt högtidstal sade biskop Obare att det råder ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien.

– Vi som är fria måste hjälpa de förtryckta, framhöll Obare.

Ulf Asp, biskop i norska evangelisk-lutherska kyrkan, talade också under gudstjänsten. Bland deltagarna fanns även biskopar från Sydafrika och Vitryssland.

Tre prästvigdes

Vid en senare ceremoni prästvigdes tre unga män av biskop Arne Olsson.

Kärnpunkten i konflikten mellan Svenska kyrkan och Missionsprovinsen är inställningen till kvinnliga präster. Kyrkan beslöt 1994 att inte prästviga någon som motsätter sig kvinnors rätt att bli präster. Provinsen tycker tvärtom – kvinnor ska inte vara präster.

– Guds ord säger nej. Många kvinnor är mycket mer värda än män, men det är fråga om den ordning som Gud har sagt i sitt ord. Den vill vi följa, fastslog Arne Olsson vid en kort presskonferens.

Olsson riktade en vädjan till domkapitlet i Karlstad, som klargjort att hans agerande nu kommer att granskas.

– Vi står inte under kyrkoordningen, inte under domkapitlen och biskoparna, men vi är en del av den kyrka som växt fram i Sverige under århundraden, sade Olsson.

– Nu har domkapitlet sin möjlighet att vara progressiva och inte göra om misstaget från 1800-talet, när kyrkoledningen bröt förbindelsen med väckelserörelserna.

Hammar tar avstånd

Han var dock kritisk till ledande krafter inom kyrkan.

– Det finns goda präster i Svenska kyrkan, som vi tackar Gud för att vi har kvar. Men den ledning vi har, och den prästutbildning vi har, den har inte förtroende för Bibeln som Guds ord, framhöll Arne Olsson.

Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar markerade starkt mot biskopsvigningen. ”Missionsprovinsen har nu bildat en egen självständig kyrka. En liten minoritetsgrupp har under ett par år byggt upp en alternativ struktur, och det kyrkobygget slutförs i och med biskops- och prästvigningen”, skriver KG Hammar i ett pressmeddelande.

Sedan klargörs det att biskopsvigningen inte skett enligt Svenska kyrkans ordning, vilket medför att deltagarna riskerar att förlora sina ämbeten inom kyrkan. ”Detta gäller även pensionerade ämbetsbärare”, står det i pressmeddelandet.

Fakta/ Missionsprovinsen

Micke Larsson/TT

Publicerad: