Förnybar energi, genom nya krafter

NYHETER

David, 25, är trött på att arbetet med energifrågan går irriterande sakta

Vi, den yngre generationen måste tydligen lösa problemen som de äldre har skapat.

Vi lever i en värld som är uppbyggd på energikällor som kommer att förstöra den. Problemet har uppmärksammats, men händer det verkligen något?

Man blir så trött av att höra ändlösa debatter på tv där personer visserligen inte alla sitter och argumenterar för att det inte pågår en global uppvärmning. Det är ett faktum.

Vi unga, folk jag träffar dagligen som aldrig hörs eller ses i tv. Som tillhör den nya generationen som har den nya kunskapen som utbildas på landets högskolor. Vi förstår vad som håller på att hända.

Sverige har lagt ner Barsebäck vilket naturligtvis är positivt. För de som säger att kärnkraften är bra för att den är ren visar bara sin okunskap.

Var kommer uranet ifrån? Släpper inte väldiga maskiner i gruvorna ut koldioxid? Radioaktivt damm släpps ut. Folk får sätta livet till i gruvorna.

Man säger att vi ersätter den med kolkraft vilket i och för sig inte är bra. Men vårt mål måste ju ändå vara att ersätta både kolkraften och kärnkraften.

Vad är alternativen? Det finns massor av alternativ – vattenkraft, vågkraft, solenergi, vindkraft och bioenergi.

Sveriges elanvändning försörjs till hälften av kärnkraft och hälften av vattenkraft. Kärnkraftens andel måste ju kunna minskas. Danmarks el består ju redan till 20 procent vindkraft.

Vi måste också bli minst lika bra. Visst är det en ekonomisk fråga men vi måste ju försöka. I dag går det irriterande sakta.

Vi måste frambringa ett intresse ett brinnande intresse att rädda vår jord.

Det finns enkla saker som alla kan göra. Spara energi. Det är något alla tjänar på. Den billigaste energin är den vi inte använder.

Det känns som om energifrågan hela tiden ligger och pyr i bakgrunden. Tidningarna tar upp veckans Big Brother-nyheter. Muslimernas protester mot Muhammed-karikatyrerna. Saker som är glömda om en månad. Detta tar hela tiden uppmärksamheten från en renare värld.

Vår jord måste bära gasmask, det borde den inte behöva.

David Malm