Lis Asklund har avlidit

NYHETER

Stockholm

Författaren och radioproducenten Lis Asklund, på sin tid kallad hela Sveriges biktmoder, har avlidit.

Foto: AFTONBLADET
Radioterapeuten Lis Asklund gav tröst och uppmuntran bland annat i radioprogrammet ”Människor emellan”.

Lis Asklund avled under natten till torsdagen på ett sjukhem i Stockholm. Hon blev 92 år gammal.

Många kommer ihåg henne som radions kanske tryggaste röst, som i den sociala brevlådan Människor emellan i hela tolv år, 1956-1968, gav tröst och uppmuntran åt så många människor med personliga eller sociala problem. Lis Asklunds brevlåda var en av radions stora lyssnarframgångar under denna tid.

År 1938 blev Lis Asklund en av landets två första sjukhuskuratorer och 1942 startade hon en byrå för abortsökande och kämpade under hela 40-talet för kvinnors rätt till abort. Hon var också sakkunnig i 1941 och 1950 års abortutredningar.

Radio och tv

Efter 18 år som kurator blev hon tillfrågad om hon ville ta hand om radioprogrammet Människor emellan och så småningom blev det också flera uppmärksammade tv-program, bland annat i Fokus.

Ett radioprogram om missförhållanden på Eugeniahemmet för svårt rörelsehindrade barn orsakade 1959 en censurdebatt. En statlig kommission försökte stoppa programmet, men resultatet blev i stället en enskild stadga i radiolagen om rätten att göra samhällskritiska program.

År 1978 fick hon det så kallade Sokratespriset för ''sin mångåriga samhällskritiska verksamhet som reporter och producent vid radio och tv''.

Lis Asklund startade 1979 stiftelsen Fountain House med uppgift att försöka hjälpa nyutskrivna mentalpatienter. Hon fick vara med om att inviga flera av stiftelsens lokalavdelningar runtom i landet.

Bröt upp vid 67

Lis Asklund skrev också flera böcker som behandlade personliga och sociala problem. 1981 utkom Samtal är arbete som handlar om hur viktigt det är att sjukhuspersonalen får tid att prata med patienterna.

Lis Asklunds mest uppmärksammade bok kom 1986 och hette Uppbrott. Den var kuratorns egen biktbok, där hon som rått så många att bryta upp ur stelnade förhållanden bekände att hon själv alldeles för länge levt i ett fängelseliknande äktenskap.

Först vid 67 års ålder fick hon kraft att bryta upp.

Hon upplevde en ny vår och fick många vänner av olika nationaliteter. Hon var en stor beundrare av Nelson Mandela och under många år engagerad i ANC.

TT