Sjuka och viktiga personer först i kön

NYHETER

Här är listan - kolla om du finns med

Om Sverige drabbas av stor influensaepidemi får bara en av nio medicin.

Gamla, sjuka-och personer med extra viktiga jobb prioriteras.

Under Socialstyrelsens ledning håller Sverige på att bygga upp ett lager av medicinen Tamiflu. Men om fågelinfluensan utvecklas till en global influensaepidemi kommer inte medicinen att räcka till alla.

En miljon doser finns

I dag finns ungefär en miljon doser.

-Men vi hoppas kunna bygga ut lagren efterhand, säger Anders Tegnell, enhetschef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Skulle superinfluensan slå till i dag skulle svenskarna prioriteras efter en plan som Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen har utarbetat.

Förutom gamla och sjuka kommer 325 000 svenskar med nyckelpositioner i samhället att få medicin.

-I vår grundplan ska fem procent av personalen på de aktuella arbetsplatserna ingå. Det ska täcka en minimibemanning som kan klara grunden i verksamheten, säger Anders Tegnell.

Ministrar blir utan

Inte ens alla i regeringen kan vara säkra på att få medicin.

-Fem ministrar räcker för att regeringen ska kunna fatta beslut, säger Anders Tegnell.

Kolla, finns du med på listan?

Jens Kärrman