Svenska gränser kränkta – försvaret markerar

avErik Pettersson

NYHETER

Insatschefen: ”Det är en förändrad normalbild”

1 av 3

Ett spionplan har kränkt svenskt luftrum under sommaren. Det avslöjar Försvarsmakten på en presskonferens under onsdagen. Samtidigt noterar Försvaret en ökad aktivitet kring Östersjön.

– Generellt är det alltid allvarligt med kränkningar av svenskt territorium, säger insatschef Anders Silwer.

Det rör sig kring Östersjön. Det menar Försvarsmakten som inför hösten märkt av en ökad närvaro.

– Det är en förändrad normalbild. Tidigare var aktiviteten kustnära men nu är det alltså hela Östersjön, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef.

Samtidigt har det svenska luftrummet kränkts två gånger under sommaren. Vid ett tillfälle av ett främmande spaningsplan.

– Det är generellt allvarligt när svenskt territorium kränks men i de här fallen skulle jag vilja säga att det rör sig om vanliga misstag, säger Anders Silwer.

Försvarsmakten vill inte avslöja vilket land som spaningplanet kom från men säger att det avvek efter att ha passerat in i svenskt luftrum utanför Karlskrona.

Flera stora övningar

De ökade spänningarna sammanfaller med flera stora internationella övningar i Östersjöområdet. Ryssland genomför redan nu en storskalig militär övning döpt till Zapad – ryska för väst. Aftonbladet har redan tidigare rapporterat om de spänningar som kan uppstå då även Nato planerar övningar i Norra Europa vid samma tidpunkt. Men Anders Silwer avfärdar att den ökade spänningen beror på den ryska övningen.

– Just den här hösten är det flera övningar som sammanfaller. Det är en planeringsmässig fråga och ingenting som kan flyttas hur som helst.

Han vill inte kommentera hur den svenska beredskapen förändrats sedan den uppmärksammade incidenten i påskas – då det avslöjades att ryska flygplan övat anfall mot Sverige och att beredskap saknades.

– Det är viktigt att ha ett längre tidperspektiv på det här. Vi ser aktiviteter en till tre gånger i månaden som vi under Kalla kriget såg dagligen, Säger Anders Silwer.

Rysk militär i förändring

Det ryska försvaret genomgår en större strukturomvandling som påbörjades redan för fem år sedan. Enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fokus flyttats från att kunna mobilisera stora mängder trupper, den traditionella ryska massmobiliseringen, till ett försvar som i stor utsträckning är flexibelt och insatsbaserat.

Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Ryssland anser att de stora övningar som Ryssland genomför kan härledas till att landets försvar helt enkelt har råd att träna mer än förr.

–Det vi kan se är att resurstilldelningen har ökat. Under övningar ser vi inslag av testande av den nya insatsorganisationen, även om man inte helt har övergivit massmobiliseringstanken, säger han.

Insatschef Anders Silwer är inne på samma linje.

– De har helt enkelt inte haft resurser eller möjlighet att genomföra så här stora övningar på länge, säger han.