Fler anmälningar mot förskolor i privat regi

En fjärdedel av de svenska förskolorna drivs i privat regi.

Men de står för över hälften av alla anmälningar om missförhållanden.

– Det går inte att jämföra siffrorna, säger Claes Nyberg, vd på friskolornas riksförbund.

I fjol fanns 9 891 förskolor i Sverige.

Av dem drevs cirka en fjärdedel, 2 749 stycken, i fristående regi. 7 142 förskolor var kommunala.

När föräldrar anser att det råder missförhållande på deras barns förskola ska de agera olika beroende på om förskolan är fristående eller kommunal.

502 anmälningar

Föräldrar som har barn på en kommunal skola ska skicka klagomål till Skolinspektionen. Föräldrar till barn på fristående förskolor ska skicka klagomål till respektive kommun.

Siffrorna på antal anmälningar finns således på ett och samma ställe för alla landets kommunala förskolor – men hos var och en av Sveriges 290 kommuner när det gäller fristående förskolor.

Aftonbladet har begärt ut alla anmälningar gjorda mellan 1 januari 2012 och 31 december 2013. Av 290 kommuner har 233 svarat. Tillsammans har de mottagit 502 anmälningar gentemot fristående förskolor.

”Stort mörkertal”

Skolinspektionen, å andra sidan, har tagit emot totalt 413 anmälningar mot alla landets kommunala förskolor.

Hur är det rimligt att en fjärdedel av alla svenska förskolor står för mer än hälften av alla anmälningar?

Svaret, enligt Claes Nyberg, vd på friskolornas riksförbund, är att det inte är rimligt.

 Det här är en tidningsanka, säger han.

– Skolinspektionens siffror har ett stort mörkertal. Föräldrar till barn i kommunala skolor skickar ofta klagomål till kommunen i stället och problemen löses internt. Ni gör något stort av något som inte är stort. Föräldrar till barn i fristående förskolor är generellt mer nöjda än föräldrar med barn i kommunala förskolor, säger han.

Enligt Carina Larsson, presschef på Skolinspektionen, finns det många variabler som kan förklara den höga siffran anmälningar mot fristående förskolor.

– En skola utan anmälningar behöver nödvändigtvis inte vara bättre. Kultur, engagemang och anmälningsbenägenhet är alla faktorer som påverkar, säger hon.

Vad har du för erfarenheter? Hjälp oss att granska välfärden
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN