Rikspolischefen kallar till sig alla chefer

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Rikspolischefen Bengt Svenson kallar till sig alla landets länspolismästare.

Och kräver att de går genom sina register – före mötet på onsdag.

– Jag tror och hoppas vid min gud att det här är det enda registret av den här karaktären, säger Svenson.

Först avfärdade Bengt Svenson avslöjandet i Dagens Nyheter i morse som "osanning". Men ganska snart stod det klart för honom att registret med över 4000 romer i Sverige faktiskt existerade.

– Jag blev illa berörd. För mig förefaller det här vara helt oacceptabelt och jag kan inte förstå syftet med det, säger han.

Internutredning och registerkoll

Under dagen har kraven på att man ska lägga alla kort på bordet varit många. Skånepolisen, där registret upprättats, har anmält sig själva och en internutredning ledd av åklagare har startats. I morgon åker dessutom representanter för säkerhets- och integritetsnämnden, som är ansvariga för tillsynen av polisens dataregister, till Skåne för att utreda vad som hänt.

Rikspolischefen har i sin tur kallat till sig alla landets länspolismästare. Mötet i Stockholm på onsdag var planerat sedan tidigare, men kommer nu att handla om de olagliga registren.

– Jag har vädjat till alla polisdistrikt att de ska syna de register de har och att de är i enlighet med de regler vi har. Man kan säga att de ska göra en secondopinion av sina register, säger Bengt Svenson.

– För mig förefaller det fullständigt otänkbart att det skulle finnas liknande register någon annanstans, jag tror och hoppas vid min gud att det här är det enda registret av den här karaktären och att de andra följer de regler som vi har och är skyldiga att efterkomma.

"Oacceptabelt"

Enligt Rikspolischefen är det viktigt att polisen kan upprätta register över personer och deras förhållanden till varandra, i syfte att upptäcka och avslöja brottslighet. Detta är tillåtet, men hur det får ske är reglerat. Personer måste dock inte vara misstänkta för brott för att förekomma i registren.

– Polisen måste ha tillgång till möjlighet att ha sådana här register men vi måste göra det utifrån de regler som gäller. För mig förefaller det här som helt oacceptabelt och en omfattning som inte kan vara i överensstämmelse med de regler som finns.

Efter mötet med länspolismästarna på onsdagen ska Bengt Svenson träffa Rikspolisstyrelsens styrelse för att förklara vad som kommit fram till dess. När utredningarna är klara kan det bli fråga om rättsliga åtgärder.

Publicerad: