Protester mot LSS-boenden vanliga

Av: Annika Forsell

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Kommunpolitiker: I dag får man räkna med överklaganden

Möte om gruppboendet i området Träslöv i Varberg.
Foto: CARIN RUDEHILL / HALLANDS NYHETER
Möte om gruppboendet i området Träslöv i Varberg.

Planer på ett boende för funktionshindrade i Södertälje möts med kraftiga protester.

Även i Varberg gör grannarna allt för att slippa ett LSS-hem.

– Det tar bort känslan av villakvarter, säger en av dem.

Planerna på ett LSS-boende i Södertälje har startat ett uppror bland grannarna, som protesterat i brev och mejl till kommunen. Och situationen är inte unik. Det ser likadant ut på många ställen i landet.

I Varberg har flera av de boende i området Träslöv protesterat sen november förra året. De har överklagat bygglovet – först till länsstyrelsen där de fick avslag – nu vänder de sig till mark- och miljödomstolen. Argumenten är till stor del likadana som de i Södertälje.

Barnens säkerhet

"Hur blir livs- och boendekvalitén för oss som bor här?"

"Ska man helt ta bort känslan av att bo i ett villaområde?"

"Vi ifrågasätter starkt huruvida denna typ av boende är lämplig med hänsyn tagen till de kringboendes och övrigas (framförallt barnen i områdets) hälsa och säkerhet", skriver de i sin överklagan.

Aftonbladet har pratat med några i området. Trots två informationsmöten känner de sig inte lugnade.

– Vad händer om de som bor där blir aggressiva, om de inte har tagit sin medicin till exempel? Det är ju ett öppet boende där de kan röra sig som de vill, säger en av de som protesterar.

Även trafiksituationen oroar.

– Det är redan en väldigt trafikerad väg här och det kommer att förvärras, säger en man i området.

Förstör områdets prägel

Från kommunens håll försäkrar man att det inte finns någon anledning till oro. Men alla frågor från grannarna har inte kunnat besvarats.

– De har velat veta exakt vilka som ska bo där och exakt vilka problem och diagnoser dessa människor har. Det är omöjligt för oss att svara på och dessutom integritetskränkande, säger Lena Andersson, ordförande i socialnämnden i Varbergs kommun.

Vanligt med överklaganden

LSS-boendet har varit planerat under en längre tid.

– Behovet finns och vi har börjat planera för det här boendet i god tid eftersom vi vet att det ofta blir överklaganden. Det får man nästan räkna med i dag, säger Lena Andersson.

Grannarna i området värnar också om boendemiljön och tycker att det räcker med att det ligger ett korttidsboende i området. En till byggnad skulle förstöra områdets prägel menar de.

– Det är ju inte så att jag vill bo i ett industriområde eller nära ett sjukhus till exempel, utan jag har valt att bosätta mig i ett villaområde, säger en kvinna.

Men var ska de psykiskt funktionshindrade då bo?

– Lite mer avsides kanske vore bra. Till exempel nära havet där man kan finna ro eller nån annanstans där det är lite lugnare.

Jimmie Trevett är förbundsordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH. Han blir upprörd när han hör reaktionerna.

Ledsna och kränkta

– Det är oerhört tråkigt att det blir såhär. De här rädslorna är inte relevanta när det gäller ett LSS-boende. Man har läst och hört om händelser med svårt psykiskt sjuka som inte har med de här människorna att göra. Psykisk ohälsa finns bland oss alla, det kan lika gärna handla om människor i vanliga bostadsområden, säger han.

Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, berättar att medlemmarna i förbundet tar väldigt illa vid sig.

– De känner sig kränkta av sådana här händelser och blir förstås jätteledsna av att andra människor upplever dem som hot, säger han.

Det här är ett LSS-boende

Ett LSS-boende är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Att bo i ett LSS-boende är frivilligt. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Målet med LSS-boenden är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de inneboende.

Publicerad: