Nyheter

Debattörer: ”Klimat- katastrof är nära”

Av: 

Ida Gustafsson

NYHETER

Allmänheten måste vara medveten om klimatproblemen för att politiker ska ta beslut för miljön, skriver företrädare för stiftelsen Global Challenges Foundation i en debattartikel i Dagens Nyheter.

– Om världen inte agerar kan vi inom några år nå ett ”game over” för ett stabilt klimat på jorden, med gigantiska konsekvenser, skriver debattörerna i DN.

Samtidigt kritiserar Riksrevisionen regeringen för bristande miljöpolitik, skriver Svenska Dagbladet.

I debattartikeln i DN skriver debattörerna bakom Stiftelsen Global Challenges Foundation Margot Wallström, Laszlo Szombatfalvy och Johan Rockström, att en ”medveten och aktiv allmänhet är helt avgörande för att tvinga fram långtgående politiska beslut om att minska utsläppen av växthusgaser. Mot den bakgrunden borde det finnas skäl till optimism. I vart fall i Sverige”.

Enligt en ny Sifo-undersökning är fyra av fem svenskar ser klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot mänskligheten.

”Ingen hade velat flyga”

Debattörerna skriver att jordens temperatur kan höjas med fyra grader detta århundrade och efterlyser snabba åtgärder från världens politiska ledare.

I debattartikeln skriver skribenterna att en av anledningarna till att omvärlden inte handlar globalt i klimatfrågan är för att ”allmänheten och många beslutsfattare inte är tillräckligt medvetna om och kan ta till sig riskernas verkliga dimensioner.”

Men också att flera av de beräknade klimatskadorna förväntas synas först om decennier eller hundratals år. För att förhindra det efterlyser debattörerna ett globalt beslutsorgan som kan fatta beslut om motåtgärder.

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka kommer jordens temperatur att höjas. Enligt forskare är sannolikheten för en 4-gradig höjning 7,1 procent. Att det blir sex grader är 1,8 procent.

Debattörerna skriver att om samma riskprocent fanns inom flygbranschen skulle 1 500 allvarliga flygolyckor inträffa dagligen.

– Även om olycksfre­kvensen inom flyget skulle vara så ”låg” som 0,1 procent skulle det leda till 80 flygolyckor per dag. Hur många människor skulle då vilja flyga? När det gäller globala katastrofer borde toleransgränsen vara ännu lägre., skriver debattörerna.

Regeringen får kritik

Riksrevisionen som har granskat Sveriges klimatarbete menar att det finns stora brister. Till 2050 ska nettoutsläppet av växthusgaser ha minskat till noll. Men hur det ska gå till finns det ingen tydlig plan på menar myndigheten som har menar att det råder alltför stor osäkerhet och att det är problem med samordningen i den svenska långsiktiga miljöpolitiken, skriver Svenska Dagbladet. Ett av de identifierade problemen är bristen på samordning i frågan. Riksrevisionen har konstaterat att riksdagen inte fått information om klimatarbetet:

– Regeringen har inte levererat de underlag som behövs för att bedöma helheten, säger Claes Norgren, riksrevisor till SvD.

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert: