Nyheter

Därför är förskolans personal hjältar

Av: 

Malin Wigen

Förskolans dag i dag.

Foto: TT Bild

NYHETER

I dag firas Förskolans dag på många håll i Sverige. På förskolan jobbar barnskötare och förskollärare som har en stor betydelse för barnens utveckling – och med tanke på deras arbetsvillkor är de värda att hyllas.

1. De tillhör yrkesgruppen där sjuktalen är högst

Enligt Tom Jansson, som är ombudsman på Kommunal, barnskötarnas fackförbund, tillhör barnskötare den yrkesgrupp där sjuktalen är högst. Och siffror från Försäkringskassan visar att förskollärare tillhör den grupp som kommer fyra på listan över yrken med flest nya sjukfall – det är 56 % vanligare med nya sjukfall i den gruppen än på arbetsmarknaden som helhet.

TT

2. De får ta hand om stora barngrupper

Enligt en rapport från Lärarförbundet år 2015, förskollärarnas fackförbund, uppger 72 procent av de tillfrågade förskollärarna att de upplever att det är för stora barngrupper – vilket påverkar både barn och personalen negativt.

– Det blir för mycket att göra, det blir en negativ spiral med för hög arbetsbelastning. Man hinner inte med att se alla barn och att var och en får de behöver. Stora grupper bidrar också till höga ljudnivåer, säger Tom Jansson.

TT

3. De är underbemannade

Det är brist på förskollärare. På flera håll i landet finns det inte ens en förskollärare per barngrupp visar Lärarförbundets rapport. I Ydre kommun finns det bara 16 procent förskollärare – där går det nästan 30 barn per förskollärare.

TT

4. De har otrygga anställningar

40 procent av barnskötarna har otrygga anställningar, i form av visstidsanställningar, enligt Tom Jansson.

– Man får inga tillsvidareanställningar, säger han.

Anledningen är bristen på förskollärare. Man anställer barnskötare i förskollärarnas ställe – vilket leder till dåliga villkor och otrygga anställningsformer menar han.

TT

5. Gör mer än de ska

Förskollärare känner att de inte att de får de tidsmässiga förutsättningarna att hinna med sitt kärnuppdrag  – att ansvara för undervisningen i förskolan.

De får ägna stor del av sin arbetstid åt att vara administratörer, lokalvårdare och vaktmästare.  Detta leder till att de känner sig stressade och pressade, visar Lärarförbundets rapport.

ANNONS EXTERN LÄNK

Skicka ett blombud till någon du tycker om - välj bukett och beställ här.

Interflora

TT

Publisert: