Patienter förväxlades – kvinna dog

NYHETER

En äldre kvinna dog på länssjukhuset i Kalmar efter att ha förväxlats med en annan patient och fått blodförtunnande medicin.

Kvinnan hade en väldokumenterade förhöjd risk för blödningar, bland annat på grund av blödande magsår. Hon dog av invärtes blödningar dagen efter att ha fått den felaktiga medicinen av vårdspersonalen.

– Av någon outgrundlig anledning kontrollerade man inte patienternas identitet innan medicinen gavs. De trodde de visste vilken patient som skulle ha injektionen, säger sjukhusets chefläkare Rolf Sandin till Östra Småland.

Det var en mycket stressad situation på avdelningen vid förväxlingen. Händelsen är anmäld enligt lex Maria.

TT