"Infosäkerheten måste bli bättre"

NYHETER

Svenska myndigheters arbete med informationssäkerhet är inte tillräckligt bra. Regeringen måste ställa tydliga krav på alla myndigheter om ett systematiskt arbete för att förbättra den, anser Riksrevisionen.

Dålig informationssäkerhet kan ge konsekvenser som när Luftfartsverkets radarsystem stoppade flygtrafiken på flera flygplatser nyligen, eller som i april när ingen kunde lämna ut receptbelagd medicin.

En ny granskning från Riksrevisionen visar att statsförvaltningen har långt till en godtagbar nivå, skriver Riksrevisionens Margareta Åberg, Per Dackenberg och Marcus Pettersson på Dagens Nyheters Debattsida.

"Det paradoxala är att alla är överens om att god informationssäkerhet är en nödvändig förutsättning för att digitalisera förvaltningen och att mer behöver göras, men ändå har så lite skett", skriver de.

En starkare styrning från regeringen, med tydliga krav om vad som ska uppnås, när det ska vara klart, och sedan en uppföljning, krävs för att situationen ska förbättras, enligt Riksrevisionen. Regeringen uppmanas bland annat också att överväga att inrätta en central funktion som stöd till myndigheternas arbete, och att låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram en modell för att förbättra informationssäkerheten.

I granskningen har Riksrevisionen studerat bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM