”Det här är modernt slaveri”

avLindah C Mohlin

Löner på elva kronor i timmen och människor som tvingas bo i källare.

Nio av tio arbetsgivare som tar hit arbetskraft bryter mot lagen, enligt hotell- och restaurangfacket. 

– Det här är modernt slaveri, säger Jenny Bengtsson, ledamot i förbundsstyrelsen.

Foto: HENRY LUNDHOLM
Jenny Bengtsson, ordförande för Hotell och restaurangfacket i Stockholm och Gotland.

I dag anställer hotell- och restaurangbranschen en stor andel av de som kommer hit på arbetstillstånd.

Men nio av tio arbetsgivare bryter mot både lagar och avtal, enligt hotell- och restaurangfackets egen granskning.

– Arbetsgivarna kan i princip göra vad de vill, säger Jenny Bengtsson.

Enligt henne blir arbetstagarna offer för arbetsmarknaden, vilket innebär att de får otrygga anställningar och inte vågar slå larm om missförhållanden.

– Det här handlar om en strukturell rasism där människor behandlas som slit- och släng-arbetskraft.  

På facket anser man att problemet är enormt utbrett.

– Vi har hittat människor som sover i källare eller får elva kronor i timmen. De här människorna behandlas inte som svensk arbetskraft. Det här är modernt slaveri, säger Jenny Bengtsson.

Ser ett mönster

Aftonbladet har granskat handeln med arbetstillstånd och avslöjat hur företagare säljer säljer tillstånden för 100 000-tals kronor.

Något som inte förvånar Jenny Bengtsson.

– Jag blir inte chockad. Det finns inga straff för det här och det finns heller inte någon uppföljning från Migrationsverkets sida. De har inga resurser att hantera det här, säger hon. 

Under sina egna granskningar har facket upptäckt ett mönster, där advokater och jurister hjälper företagare att lura Migrationsverket.

– Vi har hittat företagare som tagit hit fem personer och när vi ska kontrollera restaurangen så visar det sig att adressen egentligen går till en portuppgång eller en container.

Enligt Jenny Bengtsson finns det stora brister med det nuvarande regelverket.

– Reglerna som finns nu är skit. Arbetsgivarna gör inte det här av humanitära skäl. De gör det av kapitalintresse. Och de företagare som fuskar, straffas inte. Det finns inga viten att utdöma. Det jävligaste med det här är att det alltid är arbetstagaren som drabbas hårdast.

Från fackets sida vill man nu att det ska införas permanenta uppehållstillstånd. om man blir av med sin anställning.

– Om ett arbetstillstånd skulle avslutas vill vi att man ska få ett permanent uppehållstillstånd. Vi vill inte att man ska komma hit på falska premisser och sedan bli lurad av företagare som bara är ute efter att tjäna pengar.

Det här krävs för arbetstillstånd:

Ett giltigt pass.

Erbjudande om arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Erbjudande om lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Erbjudande om anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste man arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13000 kronor i månaden före skatt.

Arbetsgivaren ska ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring när man påbörjar anställningen.

Källa: Migrationsverket

Det här händer om man bryter mot reglerna för arbetstillstånd:

När Migrationsverket upptäcker att arbetsgivaren inte följer reglerna återkallar verket arbetstagarens arbetstillstånd. Det är oftast arbetstagaren som drabbas när arbetsgivaren inte lever upp till de villkor som legat till grund för ett bifallbeslut. Men det kan också bli svårare för arbetsgivaren att anställa fler arbetstagare med arbetstillstånd.

Om det framkommer att det gäller illegalt arbete, det vill säga en arbetsgivare anställer personer som inte har rätt att arbeta där, görs en polisanmälan.

Ansökan avslås om Migrationsverket upptäcker att det är en skenanställning.

Källa: Migrationsverket

ARTIKELN HANDLAR OM