Polismästares FN-gåva utreds

Ann-Marie Orler. Arkivbild
NYHETER

Polismästare Ann-Marie Orler skänkte nästan 90 000 kronor till FN för visning av en film som hon själv initierat. Gåvan diariefördes aldrig och nu granskas hon själv av polisen.

Ann-Marie Orler är chef för den svenska polisens internationella enhet. Fram till 2013 ledde hon FN:s polisorgan Unpol. Den 8 september undertecknade hon ett löfte om att svensk polis skulle ge 10 000 USA-dollar till FN, rapporterar Dagens Nyheter.

Pengarna skulle sponsra en film om kvinnliga FN-poliser i Hariti som Orler själv initierat under sin tid i FN.

Ville ha henne med

Dagen efter meddelade hennes efterträdare på FN-posten, tysken Stefan Feller, Sverige via FN-ambassadören Olof Skoog att han gärna ville att Orler skulle delta i en internationell poliskonferens i Barcelona. Detta skulle gagna Sverige, underströk han.

Någon inbjudan fick dock aldrig Orler, eftersom det svenska FN-kontoret i New York reagerat på sambandet i tid mellan inbjudan och hennes gåva. Ärendet hänvisades till regeringskansliet, som den 14 oktober lämnade det vidare till rikspolischefens kansli. Det var sedan Orler deltagit i konferensen i Barcelona.

Nu ska polisens avdelning för särskilda ärenden granska om Orler begått något fel. Hon fattade på egen hand beslut om pengarna och utbetalningen diariefördes aldrig, skriver DN.