Internationellt spår utreds efter sabotage mot tv-mast

Polisen är hundra procent säker på att sabotage ligger bakom att en stormast utanför Borås havererat.

Nu utreder polisen ett "internationellt spår" där syftet kan ha varit ett stresstest av det svenska totalförsvaret.

– Det kan vara så att de vill pröva vad som händer som man slår ut en sådan här mast, säger förundersökningsledaren Jan Johansson på polisen.

Till synes oförklarligt knäcktes och rasade den 332 meter höga Häglaredsmasten ner utanför Borås på söndagskvällen.

Inledningsvis pekades en grupp ungdomar ut som hade klättrat upp i masten - och lagt upp en film från tilltaget.

Men de är nu helt avförda från utredningen.

– De kom självmant in i receptionen och berättade sin historia. Vi gör bedömningen att de inte har något med det här att göra. Det är inte riktigt på deras nivå, säger förundersökningsledaren Jan Johansson.

"Hundra procent säkra"

I stället är polisen helt övertygade om att sabotage ligger bakom händelsen.

– Brottsmisstanken om sabotage som vi hade från början har stärkts ännu mer under dagen. Att det skulle vara något annat, som en olycka, kan vi nu utesluta. säger Jan Johansson.

– Vi är hundra procent säkra på att det handlar om sabotage.

Under dagen har teknisk undersökning utförts på platsen och polisen uppger att flera fynd säkrats.

Bland hypoteserna som polisen nu arbetar utifrån nämner förundersökningsledaren tre spår som alla involverar flera gärningsmän.

Pojkstreck.

Rättshaverister.

Ett internationellt spår.

"Kan vara något internationellt"

Det internationella misstankespåret uppger Jan Johansson är kopplat till mastens betydelse inom det svenska totalförsvaret.

– Det skulle kunna vara något internationellt, att de vill pröva vad som händer om man slår ut en sådan här mast, säger han.

Häglaredsmasten är en så kallad stormast, också kallad högmast, som ska förse Borås och Sjuhäradstrakten med radio- och tv-sändningar. Dessutom finns en rakel-sändare i masten för polis och räddningstjänstens krypterade radiokommunikation.

– Det slog ju ut viktiga samhällsfunktioner, som möjligheten att sända ut viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Om en samhällsfarlig händelse inträffat, ett gasutsläpp eller någon olycka, så hade det inte kommit fram till allmänheten. Samtidigt kunde också polis och ambulans ha slagits ut, säger Jan Johansson.

Enligt mastägaren Teracom låg radio- och tv nere från och med haveriet på söndagskvällen till 16-tiden på måndagen då P4 kunde börja sändas ut i begränsad utsträckning med hjälp av en reservsändare. Rakel-kommunikationen påverkades dock inte eftersom andra sändare i regionen täckte upp.

Säpo och försvaret involverade

Enligt polisen kontaktades Säkerhetspolisen och Försvarsmakten omgående efter att man fick information om det förstörda skyddsobjektet. Också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och telestyrelsen har kopplats in.

– Vi har ett samarbete med Säpo eftersom det är fråga om ett skyddsobjekt. Vi håller dem informerade och de undersöker också i sina kanaler angående hot och information och annat, säger Jan Johansson.

Aftonbladet har pratat med Säpos pressfunktion som inte vill säga mer än att säkerhetstjänsten mottagit information från polisen om vad som inträffat och vilka misstankar som finns i utredningen.

"Känns oroande"

Försvarsexperten Stefan Ring anser att misstankarna om en internationell gruppering är intressanta men också lite långsökta. Målet med ett eventuellt stresstest beskriver han som att undersöka om det finns en handlingsplan för krishändelser av den här typen och hur lång tid det tar innan de saboterade funktionerna är i gång igen.

– Jag vet ju inte vad polisen baserar det på men för mig känns det kanske lite långsökt att fälla en mast. Jag personligen skulle kanske titta på elförsörjningen exempelvis om vi nu ska åstadkomma ett stresstest för samhället. Samtidigt säger jag detta med förbehållet att om det är en internationell gruppering så har de antagligen gjort en analys att det finns sårbarheter i det svenska samhället som det kan tänkas att man vill prova. Och är det så att de (polisen, reds. anm.) har information om det så måste jag säga att det känns oroande.

Publisert: