Forskare varnar när kejsarsnitten ökar

avTT

Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix/TT
Allt fler kvinnor föder med kejsarsnitt runt om i världen. Arkivbild.

Allt fler barn föds med kejsarsnitt världen över. Experter varnar för utvecklingen – men samtidigt finns det länder där metoden används för sällan.

Andelen barn som föddes med kejsarsnitt fördubblades nästan mellan år 2000 och 2015, visar studier som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet. Under 2015 genomfördes 29,7 miljoner kejsarsnitt i världen. Det innebär en ökning till 21 procent av alla förlossningar från 12 procent år 2000.

– Vi ser det som ett stort problem i världen att man gör kejsarsnitt där det inte behövs hos väldigt många kvinnor. Eftersom det är så väldigt många så leder det ju till komplikationer. Man har sett en ökad mödradödlighet i USA till exempel, som man har satt i samband med detta, säger Andreas Herbst, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

"Inga medicinska skäl"

Enligt The Lancet är det nödvändigt med kejsarsnitt på grund av komplikationer vid 10–15 procent av alla förlossningar. I praktiken ser det annorlunda ut – och skillnaderna är enorma.

I Brasilien, Egypten och Turkiet föds fler än hälften av barnen med kejsarsnitt. Dominikanska republiken har den högsta andelen i världen: 58,1 procent.

– Det finns inga medicinska skäl som kan motivera en sådan kejsarsnittsfrekvens.

I Sverige gick andelen upp från 14,8 till 17,4 procent mellan 2000 och 2015, enligt statistik från Socialstyrelsen. Året därpå steg den ytterligare till 17,6 procent.

– Man kan diskutera vad som är en idealisk frekvens, säger Andreas Herbst.

– Men min uppfattning är att vi har en något för hög andel kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Vi borde kunna erbjuda kvinnor med förlossningsrädsla ett bättre omhändertagande under graviditeten, så att man kan känna sig trygg med att föda vaginalt.

Vanliga bland rika

Enligt forskningen i The Lancet är det vanligare med kejsarsnitt för kvinnor som tillhör sina samhällens hög- eller medelinkomstgrupper, medan kvinnor med låga inkomster ofta saknar tillgång till vad som kan vara en livräddande åtgärd vid förlossningar. I exempelvis Kina ligger andelen kejsarsnitt på mellan 4 och 62 procent när fattiga och rika delar av landet jämförs.

I många fall kan forskarna se att kejsarsnitt utförts på välutbildade kvinnor vars graviditeter inte bedömts som riskabla. De varnar nu för att unga läkare riskerar att bli experter på kejsarsnitt samtidigt som de tappar förtroendet för sina förmågor vid vaginala förlossningar.

Samtidigt genomförs betydligt färre kejsarsnitt än genomsnittet i närmare en fjärdel av världens länder.

– Det är uppenbart att fattiga länder har låg användning av kejsarsnitt på grund av den bristande tillgången till vård, säger samhällsvetaren Jane Sandall, forskare vid King's College i London som varit med och skrivit en av studierna, till nyhetsbyrån AFP.

– I många av de länderna föder däremot rikare kvinnor, som bor i städer och har tillgång till privata kliniker, oftare med kejsarsnitt.