Utsläppen i Sverige ökar

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
De svenska utsläppen av växthusgaser ökade under andra kvartalet i år. Arkivbild.
Foto: PONTUS LUNDAHL
De svenska utsläppen av växthusgaser ökade under andra kvartalet i år. Arkivbild.

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade med en procent under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period i fjol, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ökningen sker främst från tillverkningsindustrin där utsläppen under perioden ökade med 5,6 procent jämfört med samma period 2017.

Samtidigt minskade utsläppen från el-, gas- och värmeverk med 4,7 procent jämfört med förra året.

Den svenska ekonomins totala utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser uppgick under andra kvartalet till 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (en enhet där alla gaser räknats om till koldioxid).

Under samma period ökade BNP med 3,0 procent.

Publicerad: