Röstar på SD - men sympatiserar inte med partiet

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Sverigedemokraterna nådde en rekordnivå på 14,4 procent i SCB:s stora opinionsmätining.

Men antalet som sympatiserar med partiet är betydligt lägre.

10,4 procent uppger att man sympatiserar med SD enligt SCB.

SCB publicerar två gånger om året sin stora partisympatiundersökning. Den kommer i två delar, dels utifrån frågan vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag, dels utifrån frågan vilket parti man sympatiserar med. Sverigedemokraterna fick i mätningen som publicerades i förra veckan 14,4 procent. I dag kom den andra mätningen, som handlar om sympatier. Där får partiet 10,4 procent.

Förklaring kan vara proteströster

I maj förra året sa 8,1 procent att de skulle ha röstat på SD medan 6,0 procent sympatiserar med partiet.

– Det är samma tendens som vi har sett vid tidigare undersökningar, säger Johan Eklund, ansvarig för Partisympatiundersökningen.

En förklaring till skillnaden kan vara proteströster, enligt Johan Eklund.

– De är i någon mån ett enfrågeparti. För de som tycker invandring är en viktig fråga för tillfället kan man lägga sin röst på partiet även om man inte ideologiskt står dem närmast, säger han.

Starkare bland männen

SCB konstaterar att SD har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Det finns däremot inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper eller mellan inrikes eller utrikes födda. Fler som har förgymnasial och gymnasial utbildning stödjer partiet jämfört med dem med eftergymnasial utbildning.

– SD har även gått rejält framåt bland LO-medlemmar, säger Johan Eklund.

För Moderaterna och Socialdemokraterna är siffrorna omvända - fler säger att de sympatiserar med partierna än antalet som uppger att de skulle rösta på dem. Socialdemokraterna får 31,2 procent (jämfört med 30,0) och Moderaterna får 27 procent (jämfört med 25,6). Moderaterna ökar bland yngre väljare medan Socialdemokraterna är starkare bland äldre väljare.

Publicerad: