Konstakademien

”Uteblivna svar är också svar”

Av: 

Ulrika Stahre

NYHETER

Akademiens formuleringar avslöjar brist på argument

SVAR DIREKT I den konstnärliga rymden finns, eller borde finnas, oändliga möjligheter. Den rymd som Konstakademien värnar tycks däremot vara av begränsad art. När Konsthögskolan, sist av landets konstnärliga utbildningar, öppnar för en internationalisering som är i hög grad tvungen, sparkar Konstakademien bakut.

Det är mycket fint att Dan Wolgers förmedlar en värdegrund där ”privilegiesamhället” ska motarbetas. Men han vill inte låtsas om att det är ett problem att förändringen, det vill säga indragning av stipendier för översyn, sker en månad före studenternas slututställningar.

Konstakademin har alltså haft flera decennier på sig att stoppa detta ”privilegiesamhälle”, men först i mitten av april 2015 skrider man till verket. Lustigt nog samma dag som Konsthögskolans verksamhet ifrågasätts.

I Svenska Dagbladet (24 april)talar Konstakademiens ständiga sekreterare ett klarare språk. Akademien vill styra mer över sina medel. Det låter rimligt på många sätt. Men det borde vara under dess värdighet att reducera kritiska synpunkter till ”tendentiöst” och ”spekulationer”. Det är ett språkbruk som brukar komma till pass när rimliga argument saknas.

Vackrare hade det varit om Dan Wolgers kunnat svara på frågan om huruvida Konstakademiens ledamöter varit delaktiga i detta utspel. Men även uteblivna svar har betydelse.

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte: Den nya muminmuggen för 2021 finns hos Cervera – förhandsboka här!

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Konstakademien