Ökad gränsövervakning till sjöss

Foto: JERKER IVARSSON
NYHETER

Kustbevakningen ökar sin närvaro till sjöss i södra Sverige, efter en begäran från polisen. Patrulleringen runt Skånes kust, särskilt i Öresundsregionen, förstärks med fartyg och flyg som ska ha en ökad uppmärksamhet mot mindre båtar.

Kustbevakningen har också beredskap för att kunna omfördela resurser i form av fartyg och personal till sydkusten om situationen skulle uppstå att båtar med migranter kommer i stor skala. Vi ser inga tecken på det idag, men det är ett scenario vi måste vara beredda på”, säger Ulf Nilsson, regionchef på Kustbevakningens region sydväst, i ett pressmeddelande.

Någon avvisning av migranter vid sjögränsen är dock inte aktuellt. Om migranter påträffas på svenskt vatten kommer de föras till en svensk hamn och väntande polis. Kustbevakningen bistår också polisen i hamnarna i Helsingborg och Göteborg.

TT