Folkhälsomyndigheten

Råttsmitta sprider sig - kan ge dödlig sjukdom

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Experten: "Sprids via råttornas urin"

För första gången sedan 30-talet har forskare funnit en bakterie hos råttor i Sverige - som kan orsaka dödlig sjukdom hos människor.

– Bakterien leder oftast till mildare infektion. Men i allvarligare fall kan den utvecklas till Weils sjukdom, säger Tanja Strand, zoonosforskare vid Uppsala universitet.

Forskare vid Zoonosis science center vid Uppsala universitet har hittat antikroppar mot bakterien leptospira interrogans hos vilda råttor i Stockholm, Malmö och Göteborg. 30 råttor analyserades.

– Av de smittade råttorna kom två från Stockholm och två från Göteborg, vilket innebär att infektionen är spridd, säger Tanja Strand.

Råttorna hade fångats av Anticimex nära människor, i hem, caféer och köpcentrum.

Bakterien är en zoonos som kan smitta från djur till människa. Smittbärare är främst vilda smågnagare, särskilt råttor, men även hundar, nötboskap och svin kan vara det.

Normalt får man inga symptom alls vid leptospirosinfektion. Men bakterierna kan i sällsynta fall orsaka Weils sjukdom.

– Det är en otäck sjukdom som kan resultera i inre blödningar, gulsot och njursvikt, säger Tanja Strand, till TT.

Var tionde kan dö

Man drabbas av sepsis, livshotande blodförgiftning, och måste få antibiotikabehandling omgående. Dödligheten är fem till tio procent.

– Vi har bara haft två inhemska fall av den här sjukdomen de senaste tio åren, men risken finns nu att antalet ökar, säger Tanja Strand.

Forskarna har informerat myndigheterna och dem som arbetar med skadedjursbekämpning om smittan. Det är främst de som bör vara vaksamma.

– Det är bra om det även kommer till allmänhetens kännedom. Det finns ingen anledning att oroa sig, men det kan vara bra att känna till att smittan överförs via råttornas urin, säger Tanja Strand.

Bakterierna kan överleva länge i vattenpölar eller fuktig jord och smittar vid kontakt med sår eller slemhinnor.

Man dog i Danmark

Även läkarsamfundet bör känna till att leptospira inte bara är förknippad med tropisk utlandsvistelse eller lantliv, utan även finns inom stadens gränser, påpekar Tanja Strand.

Forskarna vet inte varifrån smittan kommer, om den funnits hela tiden bland stadsråttor eller om den är ny och kommit med råttor från utlandet, med lastbilar eller containrar.

Studien publiceras i tidskriften Vector-Borne and Zoonotic Diseases. Forskarna har nu inlett en större studie för att se hur spridd smittan är i Sverige.

Sedan 2005 har 42 personer rapporterats smittade av leptospira, men bara ett fåtal har smittats i Sverige. Majoriteten har fått infektionen vid utlandsvistelser, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Smittan är vanligare i Danmark. För fyra år sedan dog en 62-årig man i Weils sjukdom efter omfattande översvämningar i Köpenhamn.

I juli 2007 inträffade ett utbrott av leptospiros som drabbade 24 jordgubbsplockare på en gård i Tyskland. De hade blivit smittade av åkersorkar.

ANNONS

Den omåttligt populära Muminmuggen "Fiske" finns nu till 30% rabatt hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Folkhälsomyndigheten

Medicin

Skadedjur