Regeringen presenterar vårbudgeten

avOlof Svensson

NYHETER

I dag presenterar regeringen vårändringsbudgeten.

Finansminister Magdalena Andersson kommer att hålla en presskonferens klockan 09.00.

Aftonbladet rapporterar fortlöpande hela dagen.

Vårändringsbudgeten innehåller reformer för åtta miljarder kronor som träder i kraft under 2015.

Satsningen kan ses som en smygstart för regeringen Löfven - många av reformerna byggs ut under de kommande åren. Den totala kostnaden stiger till 20 miljarder 2016, 22,4 miljarder 2017 och 23,1 miljarder 2018.

– Den här budgeten innebär att vi nu börjar leverera på de vallöften vi ställde ut i valrörelsen. Vi ska öka i framtidsinvesteringarna. Sysselsättningen ska upp och arbetslösheten ner, säger Magdalena Andersson.

Fler reformer att vänta till hösten

Utgångspunkten i vårändringsbudgeten är det som fanns med i höstbudgeten, som senare röstades ner i riksdagen. Huvudfokus ligger på jobb, skola, miljö och ökad välfärd.

Den största satsningen ekonomiskt sätt är inom äldrevården där regeringen lägger 1 miljard kronor i år. Höjd a-kassa och ökat tillskott till kommunerna är andra stora satsningar.

Fler reformer än de som tillsätts i år är att vänta 2016. Till exempel har regeringen lovat att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och sänka skatten för pensionärer. Därför kommer de totala reformkostnaderna för 2016 att bli högre än de 20 miljarder kronorna som nu nämns för 2016.

Finansieras med höjd arbetsgivaravgift

Reformerna finansieras till stor del med att arbetsgivaravgiften för unga åter höjs, som väntas inbringa 5,49 miljarder kronor under 2016. Höjda miljöskatter och slopad rut är andra finanansieringar.

Utöver satsningarna presenterar regeringen även en ekonomisk prognos för framtiden.

BNP-tillväxten skrivs upp för för i år. Nu räknar regeringen med att tillväxten blir 2,6 procent för att sedan stiga med 2,7 procent nästa år och 2,5 procent 2017.

Arbetslösheten bedöms sjunka till 7,5 procent i år, 7,1 procent nästa år och 6,7 procent 2017.

Underskottet i statsfinanserna beräknas bli 1,4 procent av BNP i år, för att sedan krympa till 0,7 procent nästa år och 0,4 procent 2017. Först 2018 blir det balans i budgeten.

Fas 3 börjar avvecklas

Ett viktigt vallöfte från Socialdemokraterna var att avskaffa Fas 3 och erbjuda långtidsarbetslösa jobb så kallade extratjänster. För den åtgärden avsätter dock regeringen bara 10 miljoner kronor i år. Nästa år satsas 560 miljoner kronor, 2017 satsas 1,66 miljarder och 2018 2,43 miljarder.

– Vi vill avveckla fas tre, det kommer vi kunna gå igång med så snabbt som möjligt under mandatperioden.

Kostnaderna för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökar mer än beräknat i år. Regeringen vill därför satsa ytterligare 477 miljoner kronor på det området. Pengarna tas från det internationella biståndet, rapporterar TT.

Texten uppdateras.

ARTIKELN HANDLAR OM