Ska få fler i jobb - med frivilligas hjälp

Frivilligorganisationer ska hjälpa invandrare att fortare få jobb.

Modellen har varit framgångsrik i Kanada - nu vill ansvarig minister lära av landet i väst.

– Har du kompetensen är det skräp att det tar så lång tid som det gör i dag, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

På måndag reser Ylva Johansson till Kanada för att studera integration. Kanada har betydligt lägre antal arbetslösa invandrare än Sverige och arbetsmarknadsministern hoppas att besöket ska ge idéer för hur Sverige ska lösa de framtida utmaningarna.

– Kanada har lyckats väldigt bra. Man har ett starkt folkligt stöd för de många som kommer och en hög andel som är ute i arbete, säger Ylva Johansson.

Den kanadensiska modellen innebär att frivilligorganisationer i hög utsträckning hjälper flyktingar och invandrare att integreras, till exempel med att fortare lära sig språket. Staten stödjer organisationerna ekonomiskt och med exempelvis utbildning.

Är det inte ett sätt att skjuta över ansvaret från staten till ideella organisationer?

– Nej. Ansvaret är samhällets. Det handlar om hur den ideella sektorn kan spela en viktigare roll i etableringsprocessen.

Skräp att det tar så lång tid

Ylva Johansson betonar att man inte kan jämföra Kanada och Sverige rakt av. Kanada har en stor andel arbetskraftsinvandrare medan Sverige i huvudsak har flyktinginvandring. Tyngdpunkten kommer därför att ligga på de som har utbildning och yrkeskompetens.

– Det är helt galet att vi inte kan få in dem på arbetsmarknaden. Det är en sak om du är analfabet eller aldrig yrkesarbetet, då är det klart att det är svårare. Men har du kompetensen är det skräp att det tar så lång tid som det gör i dag.

– 37 procent av de som kommer från Syrien har en avslutad högskoleexamen. Det är oerhört viktigt att vi kan använda den kompetens som kommer på rätt sätt.

I går lade regeringen fram förslaget att kommuner ska tvingas ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Förslagets har mötts av ris och ros - kritikerna menar att nyanlända ändå har rätt att bosätta sig var man vill.

Slår ifrån sig kritik

Ylva Johanson slår däremot ifrån sig kritiken – enligt henne kommer människor även i framtiden att få bosätta sig var man vill.

– Det här förslaget är för de som behöver hjälp att bosätta sig, som inte hittar eget boende. Vi har inga förslag att inskränka rätten att flytta, säger hon.

Vad händer med de kommuner som vägrar ta emot nyanlända?

– Det här förslaget innebär att även de måste ta emot. En viktig del i förslaget är också att ta hänsyn till arbetsmarknadsläget och hur många som bor i kommunen. I dag finns det kommuner med dålig arbetsmarknad som har tagit emot väldigt många. Det är rimligt att de med ett bättre arbetsmarknadsläge också tar emot fler.

Publisert: