Hälften av allt liv i haven är borta

NYHETER

En rapport från Världsnaturfonden, WWF, visar att så mycket som hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit bara sedan 1970-talet.

Foto: TT
Sedan 1970-talet har hälften av allt liv i världshaven försvunnit, enligt en rapport WWF

Fisken i haven har minskat drastiskt och många bestånd riskerar att kollapsa, skriver WWF. I rapporten har drygt 5 800 populationer av 1234 arter studerats och resultatet är skrämmande. Sedan 1970-talet har arterna i haven minskat med i snitt 49 procent.

”Nu krävs krafttag”

– Miljön i haven har försämrats dramatiskt. Om det som skedde under den glittrande blå ytan inträffade på land skulle det orsaka ramaskri. Nu krävs krafttag för att bevara ett rikt liv och säkra havens livsnödvändiga resurser för mänskligheten, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF i ett pressmeddelande.

För vissa arter ser det ännu värre ut. Makrill och tonfisk har minskat med 74 procent. Det här beror bland annat på överfiske, menar WWF. Den globala fiskeflottan är två till tre gånger större än vad som är hållbart. Fisket påverkar en mängd arter, exempelvis sköldpaddor och valar som blir bifångster för djuphavstrålarna. Bottentrålningen kan pågå ända ner till 2 000 meters djup och förstör havsbotten.

Sjögräs försvinner i Sverige

Haven påverkar förstås oss alla, men även ur ett strikt svenskt perspektiv är rapporten dyster läsning.

Forskarna Lars-Ove Loo och Per-Olav Moksnes på Göteborgs universitet har kommit fram till att drygt 60 procent av ålgräset på västkusten i Västra Götalandsregionen har försvunnit sedan 1980-talet. De här sjögräsängarna är viktiga livsmiljöer för fiskar och en mängd havslevande arter. Globalt sett har korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar minskat kraftigt.

Rapporten presenteras i dag lagom till FN:s klimatmöte i New York 25-27 september. WWF vill sätta press på politikerna och få dem att vända den nedåtgående trenden.

– Den goda nyheten är att det finns lösningar. Vi vet vad som behöver göras och vilken nytta ett friskt hav ger oss. Att satsa på havsmiljön är en smart och nödvändig investering för det mänskliga samhället, säger Håkan Wirtén på WWF:s hemsida.

Tänk på vilken fisk du köper

WWF lyfter till exempel upp att regeringar kan investera i skydd av haven samt att företag kan ta ansvar för haven och arbeta öppet och transparent. Som privatperson kan du konsumera medvetet och följa WWF:s fiskguide som ger riktlinjer för hur du som konsument kan bidra till mer hållbart fiske.

ARTIKELN HANDLAR OM