Därför dröjer värmen: Sydlig jetström ger sen vår

NYHETER

Var är vårvärmen?

Skyll på jetströmmen – så länge den ligger över södra Europa får varmare luft svårt att komma norröver.

– Runt Grönland har vi haft ett högtryck som trycker jetströmmen på en sydligare bana, vilket bidrar till den här effekten, säger SVT-meteorologen Nitzan Cohen.

Känns det som att den här vargavintern aldrig tar slut?

Skyll på jetströmmen, en kraftig vind på hög höjd som uppstår på grund av skillnader i temperatur.

– Runt Grönland har vi haft ett högtryck mer eller mindre ganska lång tid som trycker jetströmmen på en sydligare bana, vilket bidrar till den här effekten, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT.

– Det här högtrycket låg tidigare rakt över oss. Konsekvensen blir att kall luft från Sibirien eller Nordpolen hamnar hos oss.

Hindrar vårvärmen

Jetströmmarna bildas mellan varm och kall luft.

– Man kan tänka sig som ett rör av kraftig vind som slingrar sig beroende på hur de här luftmassorna med olika temperaturer trycker på varandra, säger Nitzan Cohen.

Mars är ovanligt kallt i år och så länge den så kallade Grönlandsblockeringen ligger kvar håller sig vårvärmen borta. Den hindrar nämligen jetströmmen från att röra sig norröver, vilket bidrar till att den varma luften inte når Skandinavien.

I höstas gjorde Nitzan Cohen en säsongsprognos för vintern. Delvis slog den in – den tänkta vinterkylan kom till södra Sverige, om än något sent.

– Jag kunde däremot inte föreställa mig att det skulle bli så mycket snö som det blev i mellersta och norra Sverige, säger Nitzan Cohen, som nyligen verifierade sin prognos på SVT:s hemsida.

Han tror att anledningen till att många upplever årets vinter som ovanligt kall i södra Sverige är det trots allt korta väderminnet.

– Jag tror att många upplever den här vintern som kall, såväl i söder som i norr, trots att statistiken för perioden december – februari visar något annat. Dels beror det på den kalla avslutningen, men också på grund extremt mycket snö i Norrland och Dalarna.

Det är ungefär fem år sedan det var en riktigt kall vinter i Sverige.

– På grund av att vi har haft så många, mildra vintrar tidigare så upplevs den här vinter som kall av många, säger Nitzan Cohen.

Håll ut – då kommer våren

När kommer våren då?

Det kan dröja några veckor innan jetströmmen drar sig norröver med våren. Först runt mitten av april verkar riktiga vårvärmen komma in.

– Nästa vecka är lite trevande när det gäller våren. Det kan komma in lite varmare luft i södra delen av landet, men den norra kommer nog att ha mer vårvinter än vår, säger Nitzan Cohen.

SVT-meteorologen har intresserat sig särskilt för jetströmmen och liknande väderfenomen.

– Ska man titta på prognoser på längre sikt och tänka kring det måste man väga in hur jetströmmen kommer att röra sig och var den kommer att lägga sig. Det avgör helt var lågtryck hamnar, var högtryck bildas och så vidare, säger han.

Då blir det vårflod 00:25
ARTIKELN HANDLAR OM

Väder