Forskare: Mindre fett eller kolhydrater spelar ingen roll

NYHETER

Att skära ner på antalet kolhydrater eller minska på mängden fett. De båda strategierna är lika effektiva, eller ineffektiva om man så vill. Åtminstone om man vill gå ner i vikt.

Det är forskare vid Stanford University School of Medicine i USA som nu sätter ner foten och konstaterar att de båda, i viss mån rivaliserande, bantingsmetoderna är lika effektiva. Att minska i vikt genom att minska på antalet kolhydrater, men bibehålla ett högt fettintag, kan vara lika bra som att minska på fettet men behålla kolhydraterna – eller vice versa. Insulinnivån eller den genetiska uppsättningen verkar inte spela någon roll.

– Vi har alla hört historier om en vän som testar en diet och den fungerar utmärkt, och sedan – när någon annan testar samma metod – så fungerar den inte alls. Det beror på att vi är alla olika och vi börjar precis förstå orsakerna bakom dessa skillnader. Kanske borde vi inte fråga vilken metod som är bäst, utan för vem som den är bäst för, säger Christian Gardner, professor vid Stanford University School of Medicine.

Hade gått ner mer än 20 kilo

Han och hans kollegor rekryterade 609 frivilliga mellan 18 och 50 år, ungefär lika andel kvinnor som män. Personerna lottades till en av två grupper, en diet med få kolhydrater eller lite fett. De uppmanades att behålla dieten i ett år, vilket 80 procent gjorde.

Före dieten genomgick deltagarna dessutom tester. Deras gener analyserades för att se om de bar på mönster av genvarianter som kan påverka omsättningen av antingen kolhydrater eller fett. Därutöver mättes deltagarnas "basinsulin", det vill säga kroppens normala insulinutsöndring.

Under tolvmånadersperioden följdes deltagarna noga så tillvida att forskarna mätte deras insulin, vikt och kroppskomposition samt räknade på hur många gram fett eller kolhydrater de åt.

Vid slutet av året hade deltagarna i snitt gått ner knappt 6 kilo vardera, även om det fanns stora skillnader. Vissa hade gått ner mer än 20 kilo, medan andra hade gått upp nästan tio kilo.

Inget samband

Men till forskarnas förvåning fanns det ingenting i de första testerna som kunde förutsäga huruvida den ena eller den andra metoden var att föredra. Vare sig deltagarnas insulinnivåer eller genuppsättning påverkade resultatet.

Enligt Christian Gardner är den främsta lärdomen av studien, vars resultat publiceras i tidskriften Jama, att den grundläggande strategin för att gå ner i vikt egentligen är densamma i de båda dieterna: ät mindre socker, mindre vitt mjöl och mer frukt och grönsaker.

– I båda grupperna så hörde vi från dem som hade minskat mest i vikt att vi hade hjälpt dem att förändra deras förhållningssätt till mat och att de nu tänkte mer på vad och hur de åt, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa