WHO oroas av muterade influensavirus

Av: TT-AFP

Publicerad:

Världshälsoorganisationen är "djupt oroad" av nya forskningsrön som visar att fågelinfluensaviruset H5NI har potential att förändras så att smittan kan överföras från människa till människa.

Två forskarlag har oberoende av varandra lyckats att framställa muterade virus. Båda fann att dessa förändrade organismer lätt kan föras över från ett däggdjur till ett annat.

Miljoner riskerar att dö om virusen utvecklas så att infekterade personer kan smitta andra människor, enligt forskare.

Publicerad: