Färre hyresgäster vräkta

TT

Publicerad 2018-02-22

Antalet vräkta hyresgäster minskade förra året. Arkivbild.

Antalet ansökningar till Kronofogden om att genomföra en vräkning minskade 2017 med sju procent från 5 758 till 5 376. Av dessa genomfördes vräkning i 1 938 fall, vilket kan jämföras med 1 973 vräkningar 2016.

Kronofogden skriver i ett pressmeddelande att en del av minskningen över tid kan bero på att det blir allt svårare för familjer med svag ekonomi att få en egen bostad som de kan vräkas från.

Sedan 2008 finns en nollvision för vräkningar av barnfamiljer i Sverige, men dit är det en bit kvar. 2017 fick 392 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem. Det är fem fler än året före.

"Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt", säger Kim Jonsson, som jobbar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden, enligt ett pressmeddelande.