Säljer vapen till varje pris

Publicerad:

NYHETER

S och M vill fortsätta exportera till diktaturer Expert: Bildt använder knarklangarargument

1 av 4 | Foto: PETER VAN DEN BERG
ETT BOMBAT UTTALANDE, BILDT? Utrikesminister Carl Bildts argument (i citatet ovan) sågas hårt av professor emeritus Lars Ingelstam vid Linköpings universitet. ”Resonerar man så finns inga moraliska politiska värden kvar”, säger han. Foto

Både Moderaterna och Socialdemokraterna vill att Sverige ska kunna fortsätta sälja vapen till diktaturer som Saudiarabien.

Men argumenten politiker­topparna använder är omtvistade – och olagliga.

– Det är ett sådant oerhört hyckleri, säger Torbjörn Björlund (V), ledamot i Exportkontrollrådet.

Enligt lagen om krigsmateriel får inte försvarsmateriel exporteras till länder ”där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer” eller länder som ”befinner sig i väpnad konflikt”.

Trots det står länder som Saudi­arabien och Pakistan som köpare för en stor del av Sveriges vapenexport.

Alla riksdagspartier har i samband med Saudiaffären deklarerat att de är för att svensk vapenexport nu ska ses över. Men moderata företrädare för regeringen vill inte stänga dörren till länder som Saudiarabien.

Socialdemokraterna vill ”göra det svårare” att exportera till diktaturer. Men S vill varken lova att samarbetsavtalet med Saudiarabien inte förlängs 2015, eller att ett generellt säljförbud till icke-demokratier införs.

Helt andra argument

Stefan Löfven (S) är tydlig med att han anser att Sverige ska kunna exportera även till diktaturer.

– Vi måste kunna exportera av försvarspolitiska skäl, sa han till SVT:s ”Rapport” i mars.

När Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ska besluta om svensk vapenexport ska myndigheten endast ta tre hänsyn: att exporten tillgodoser det svenska försvarets behov, att den är säkerhetspolitiskt önskvärd och att den inte står i strid med principer och mål för svensk utrikespolitik.

Trots det har helt andra argument höjts för fortsatt vapenexport till länder som Saudiarabien – av landets främsta företrädare.

SVENSKA JOBB

Den 9 mars svarade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på frågan om varför det är bra att Sverige har vapenhandel med Saudiarabien:

– Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb och exportinkomster till Sverige.

Så säger lagen:

– Vid en prövning ska vi göra en totalbedömning. Men någon hänsyn till sysselsättning och arbetstillfällen ska inte tas. Riktlinjerna är väldigt tydliga på den punkten, som lagstiftningen ser ut i dag, säger Diana Malm, kommunikationsansvarig vid ISP.

Enligt Torbjörn Björlund (V), ledamot i Exportkontrollrådet som ger råd till ISP i beslut om vapenexport, har det blivit praxis att göra undantag från lagen.

– Det är sådant hyckleri när vi utger oss för att lägga stor vikt vid mänskliga rättigheter. Ska vi bygga vår välfärd på andras olycka är det väldigt cyniskt, säger han.

MILITÄRERNAS HÄLSA

Förre försvarsministern Sten Tolgfors (M) berättade på en presskonferens tre veckor före sin avgång varför, bland annat, Sverige bör hjälpa Saudiarabien med att bygga en vapenverkstad:

– Det handlar om att omhänderta gammal ammunition, säkerhetsfrågor inte minst, och därmed minska risker för människors liv och hälsa.

Reaktioner:

– Det är ett mycket märkligt argument, säger Gunnar Hult, professor i militärteknik vid Försvarshögskolan.

”GÖR VI DET INTE GÖR NÅGON ANNAN DET”

Carl Bildt beskriver för Dagens Industri hur han inte har något emot svensk vapenförsäljning till Saudiarabien:

– Det är inte så att världen saknar pansarvärnsrobotar. Hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället?

Reaktioner:

– Det är ett knarklangarargument. Resonerar man så finns inga moraliska politiska värden kvar, säger Lars Ingelstam, professor emeritus vid Linköpings universitet.

VÄLFÄRDEN

Fredrik Reinfeldt sa i mars till Aftonbladet om försvarsmaterielexport till Saudiarabien:

– Vi måste komma ihåg att Sverige har byggt sitt välstånd, rikedom och välfärd på handel med andra länder.

Stefan Löfven, då förbundsordförande i IF Metall, talade för försvarsindustrin på ett vapenexportseminarium 2009:

– Detta är framtiden, och man måste även tänka politiskt. Det här är inte bara bra för den enskilda orten eller regionen. Det här har betydelse för hela Sveriges välfärd, sa han.

Forskarna tvistar:

2011 betalade de fyra största svenska vapen­exportföretagen in i bolagsskatt till staten: 167 miljoner kronor (svenskägda Saab AB), 0 kronor (tysk­ägda Kockums AB), 11 miljoner kronor (BAE Systems Hägglunds, samägt med Storbritannien) respektive 25 000 kronor (BAE Systems Bofors AB).

– Vad Sveriges vapen­industri verkligen ger i form av jobb och intäkter till välfärden är svårt att säga, säger Ola Westin, kommunikationsdirektör på branschorganisationen Försvars- och säkerhetsföretagen, Soff. Deras företag sysselsätter 30 300 personer i landet.

– Jag tror att anledningen till handeln är krasst ekonomisk. Man vill få försvarsindustrin att överleva i en tid där staten inte själv köper in. Och avbrutna avtal med länder som Saudiarabien kan innebära problem för exporten för civila företag som Ikea och H&M, säger Gunnar Hult.

– Vapen står för runt 1,3 procent av exporten. Industrin står inte och faller med det. Varven och textilindustrin är stora branscher som försvunnit, men Sverige har klarat sig bra ändå. Försvarsbranschen är på utdöende och borde fasas ut långsiktigt, säger Lars Ingelstam.

– Försvarsindustrin skulle kunna ersättas av andra högteknologiska industrier, som medicin, om staten gick in som stark uppköpare, säger Gunnar Eliasson, professor emeritus vid Kungliga tekniska högskolan.

SPINN-OFF-EFFEKTER

Ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist (S), oroade sig i ett anförande i riksdagen den 15 mars över svensk försvarsindustris framtid:

– En bransch som har säkerhetspolitisk betydelse, betyder mycket när det gäller investeringar och arbetstillfällen, har tydliga spin-off-effekter och bidrar till teknikspridning, riskerar att successivt erodera, sa han.

Här är meningarna skilda:

Gunnar Eliasson, som betalats av Saab för sin forskning, har kommit fram till att det staten satsat i Jas har betalat sig 2,6 gånger om, i samhällelig spin-off-effekt.

– Hans siffror har stora fel. Han har bland annat räknat in hela Ericssons it-del. Det är inte så att telekomindustrin vuxit fram på grund av Jas, säger Lars Ingelstam.

– Spin-off är ett argument som var starkare förr. Nu är det mer och mer tvärtom, att den civila marknaden driver utvecklingar av lösningar som tas upp av försvarsindustrin, säger Gunnar Hult.

Vapenexporten ökar – år för år

63 företag ingår i Svenska försvarsindustrins branschorganisation SOFF, och totalt är 30 300 anställda.

Den svenska vapenexporten har ökat de senaste åren – från 12,7 miljarder 2008 till 13,7 miljarder 2010.

– Exakt hur mycket försvarsmaterielexporten till länder som Saudiarabien ger Sverige i skatteintäkter och jobb är det nog ingen som kan säga, säger Ola Westin, pressekreterare på SOFF.

Källor: Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.

Sverige exporterar mest per invånare

Från 2009 till 2010 har Sverige klättrat från plats elva till plats sju på listan över världens vapenexporterande länder, ekonomiskt räknat. Men sett till landets folkmängd är Sverige nummer ett.

Land – Vapenexport – Vapenexport/capita

Sverige 806 miljoner dollar – 95 dollar

Israel 472 miljoner dollar – 64 dollar

USA 8 641 miljoner dollar – 28 dollar

Källa: Sipri, Stockholm international peace research institute.

Så mycket satsar staten

Försvarsbudget totalt: 40 miljarder kronor årligen.

Anskaffning av försvarsmateriel: Omkring 16 miljarder, varav merparten till svensk industri.

Anslag till forskning och utveckling: 2 miljarder, varav merparten går till industrin.

Publicerad: