Alkoholregler brott mot EG-rätten

NYHETER

Sveriges förbud mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten.

Det konstaterar EU:s domstol i en dom.

Det är EU-kommissionen som dragit Sverige inför domstolen, eftersom den ansett att förbudet utgör ett handelshinder.

Domarna kommer till samma slutsats som i utslaget i juni i det så kallade Rosengren-målet.

Då lämnade domstolen ett besked om förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige.

Beskedet var att det svenska förbudet inte kan försvaras med att det behövs för att hålla nere konsumtionen av alkohol eller skydda unga från alkohol.

TT