Bergmans sista önskan uppfylls

NYHETER

Ingmar Bergmans sista önskan var att få vila bredvid sin älskade Ingrid.

Nu infriar kyrkonämnden i Roslagsbro-Vätö hans önskan.

– Ingrid Bergmans stoft kommer att flyttas till Fårö kyrka, säger stiftsjursiten Anders Sandström till aftonbladet.se.

Innan Ingmar Bergman gick bort den 30 juli i år hade han förebrett sin sista vila. Hans önskan var att få ligga bredvid sin hustru Ingrid som avled 1995.

Bergmans ristade till och med in sitt namn bredvid Ingrids på hennes gravsten.

Men det fanns ett problem. Ingrid låg begravd vid Roslags-Bros kyrka i Norrtäljetrakten. Ingmar Bergman ville begravas på Fårö.

Begravdes på Fårö

Den 18 augusti begravdes Bergman vid Fårö kyrka, trots att hans namn fanns på en gravsten vid Roslags-Bros kyrka.

Men på onsdagskvällen beslutade kyrkonämnden i Roslagsbro-Vätö att uppfylla Bergmans önskan och låta makarna vila tillsammans.

Ansökan om att flytta Ingrids stoft kom från hennes barn.

– Även Ingmars barn tillfrågades och de hade inget att invända, säger stiftsjursiten Anders Sandström som fanns med när beslutet togs i kväll.

Ansökan kom in i augusti och har sedan dess behandlats av kyrkonämnden. Datum för överförandet är inte klart.

Även gravstenen med de båda makarnas namn kommer att flyttas till Fårö kyrka.

”Det fanns inga invändningar”

Trots den långa handläggningstiden fanns det inget som talade emot ett överförande.

– Det fanns inga invändningar. Vi har uttrett och behandlat ansökan enligt praxis, säger Anders Sandström.

För att flytta stoft eller aska krävs det enligt lagen särskilda skäl. Ett av dessa är sammanförande av makar.

Ingrid Bergman gravsattes i en urna av järn år 1995. För att en flytt ska få genomföras måste urnan vara intakt.