EU kommer närmare medborgarna

NYHETER

Nytt EU-fördrag klart idag - riksdagen får större möjlighet att bromsa förslag

Fördraget ger de nationella parlamenten en mer framträdande roll i EU:s beslutsprocess. De ska granska EU-förslag i ett tidigare skede än i dag. Om ett lagförslag anses onödigt överstatligt så kan EU-kommissionen tvingas ompröva det.

Det nya fördraget gör avståndet mellan EU och medborgarna lite kortare.

Riksdagen får möjlighet att bromsa onödigt överstatliga EU-förslag.

– Helt plötsligt får de nationella parlamenten en aktiv roll i EU:s lagstiftningsprocess. De tvingas engagera sig mer, säger Jörgen Hettne, kanslichef på Sieps, Swedish Institute for European Policy Studies.

Ett krav på omprövning av förslag från kommissionen måste dock stödjas av minst hälften av de 27 medlemsstaternas parlament.

Namninsamlingar

EU-medborgarna kan också ge kommissionen i uppdrag att ta fram ett lagförslag. Men för det krävs sannolikt mobilisering i flera medlemsstater. Minst en miljon människor måste skriva under en sådan beställning.

Att det inte är omöjligt visar den förre EU-parlamentarikern, numera EU-ministern, Cecilia Malmströms namninsamling för att EU-parlamentet ska flyttas från Strasbourg.

Sedan år 2000 har EU haft en stadga om grundläggande rättigheter för medborgarna. Den blir nu juridiskt bindande för medlemsstaterna och får därmed mer tyngd när nationella domstolar ska avgöra mål som berör EU-rätten, bedömer Sieps. Stadgan innehåller till exempel paragrafer om äganderätten och fackens konflikträtt.

Huvudfigurer

Huruvida EU får mer makt på medlemsstaternas bekostnad är omtvistat. Länders vetorätt försvinner på flera områden. Det viktigaste är samarbetet kring straffrätt, gränskontroll, invandring och polisiärt samarbete.

I de frågorna blir det nu lättare att ta beslut. Det välkomnas av justitieminister Beatrice Ask (m).

– Det är ett viktigt steg framåt, för arbetet är tungkört när det ska vara enhällighet, säger hon.

Kanske kommer följderna av det nya fördraget synas mest när EU:s ”president” och ”utrikesminister” tillsätts. Statsvetarprofessorn Rutger Lindahl tror dock att det dröjer länge innan de personerna får genomslag i den internationella politiken. Det är fortfarande EU-ländernas regeringar som har makten över utrikespolitiken.

– Men media kommer att fokusera mycket på de här personerna, säger Lindahl.

Peter Wallberg/TT