Njursjuk fick fel medicin – blev livlös

NYHETER

Nu får sjuksköterskan en varning

När en njursjuk kvinna vårdades på Akademiska sjukhuset gavs hon fel medicin och blev livlös.

Kvinnan återupplivades med hjärt- och lungräddning men avled fem dagar senare.

Den manlige sjuksköterska som gav kvinnan fel medicin får nu en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den njursjuka 44-åriga kvinnan kom in till Akademiska sjukhuset för dialysbehandling i oktober förra året. Då upptäcktes att hon hade tecken på en infektion och antibiotika ordinerades.

Den sjuksköterska som blandade antibiotikan var tvungen att gå ifrån uppgiften eftersom en annan svårt sjuk patient behövde tillsyn. En stund efter att 44-åringen hade fått läkemedlet upptäckte sjuksköterskan att hon var livlös.

Då insåg sjuksköterskan att han hade gett henne en annan patients läkemedel.

Inte fullgjort sina skyldigheter

I den Lex Maria-anmälan som har upprättats konstaterar sjukhuset att provtagning talar för att patienten reagerade med allergisk chock.

Det anser dock inte hälso- och sjukvårdsnämnden. Den menar att kvinnan var svårt hjärtsjuk och skriver: ”det får närmast bedömas som långsökt att felmedicineringen gett upphov till en allergisk reaktion.”

Men Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer fram till att sjuksköterskan inte har fullgjort sina skyldigheter och tilldelar honom därför en varning. Två ledamöter i nämnden hade en avvikande mening och tyckte att det borde räcka med en erinran.

Sjuksköterskan har till nämnden djupt beklagat händelsen och den tragiska utgången.